Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Esperanto - Russian Dictionary

A

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
aboliупразднял (upraz`n'al) kanceliaboliотменил (atmenil) kanceliaboliотменял (atm'e`n'al) kanceli
abomenaотвратительный (atvra`tit'el'ny) abomeneabsolutaабсолютный (apsa`l'utny) absoluteabundoизлишек (izli`shek) abundo
abundoизбыток (iz`bytak) abundoaĉeti (ac^eti) покупал (paku`pal) kompriaĉeti (ac^eti) купил (ku`pil) kompri
adeptoсторонник (sta`ronik) subtenantoadiaŭ (adiau^) прощайте (pra`shchajt'e) adeosadiaŭ (adiau^) прощай (praschaj) adeos
administriуправлял (upra`vl'al) administriadmiriвосхищался (vasxischa`ls'a) admiriadmiriвосторгался (vastar`gals'a) admiri
admiroвосхищение (vasxi`schenije) ravisoadoriобожал (aba`zhal) adoriadresoадрес (adres) adreso
aeroвоздух (vozdux) aeroaerodromoаэродром (aeradrom) aerodromoaeroplanoаэроплан (aeroplan) aeroplano
afablaлюбезный (l'u`b'ezny) amiableaferoзанятие (za`n'atije) aferoaferoдело (`d'elo) afero
agadoдеятельность (d'ejat'el`'nost') agadoagiподействовал (pa`d'ejstvaval) agiagiпоступил (pastu`pil) agi
agiдействовал (`d'ejstvaval) agiagnoskiпризнал (prizna`l) rekoniagnoskiпризнавал (priznaval) rekoni
aĝo (ag^o) возраст (vozrast) ajoagrikulturoземледелие (z'eml'ed'e`lije) agrikulturoaĵo (aj^o) вещь (v'eshch) kozo
aĵo (aj^o) фигня (fign'a`) kozoakceliускорял (uska`r'al) akceliakceliускорил (us`koril) akceli
akcentoударение (uda`r'enije) akcentoakceptiпринимал (prini`mal) akceptiakceptiпринял (`prin'al) akcepti
akcidentoнесчастный случай (nis`chasny s`luchaj) akcidentoakiriприобретал (priabrita`l) akiriakiriприобрёл (priab`r'ol) akiri
akiriзавёл (za`v'ol) akiriakiriобретал (abr'etal) akiriakiriобрёл (abr'i`ol) akiri
akiriотхватил (atxva`til) akiriaklamoовация (avacija) ovacioakompaniсопутствовал (sa`putstvaval) akompani
akompaniсопровождал (sapravazhdal) akompaniakompaniпровёл (pra`v'ol) akompaniakraострый (`ostry) akre
aktivaактивный (ak`tivny) aktiveaktoroартист (artist) artistoakuziобвинял (abvin'a`l) akuzi
akuziобвинил (abvinil) akuziakvoвода (va`da) akvoalко (ko) a
alк (k) aal ŝi (al s^i) ей (jej) amaldoniприбавлял (priba`vl'al) adoni
aldoniприбавил (pri`bavil) adonialdoniдобавлял (dabavl'a`l) adonialdoniдобавил (da`bavil) adoni
alfabetoалфавит (alfa`vit) alfabetoaliaдругой (drugoj) otrealiancoсоюз (sa`jus) alianco
alkuriприбежал (prib'ezha`l) akuriallasiдопустил (dapus`til) hipoteziallogiпривлекал (privl'e`kal) altiri
allogiпривлёк (privl'ok) altiriallogiпритянул (prit'a`nul) altiriallogiпритягивал (pri`t'agival) altiri
alportiприносил (prinasi`l) aportialportiпринёс (pri`n'os) aportialproksimiĝo (alproksimig^o) приближение (pribli`zhenije) proksimigo
alrudiнавязал (nav'a`zal) atrudialrudiнавязывал (nav'azyval) atrudialtaвысокий (vysoki) alte
aludiнамекал (nam'e`kal) hintialudiнамекнул (nam'ek`nul) hintialumetoспичка (`spicka) macho
alveniприходил (prixa`dil) venialveniпришёл (pri`shol) venialvenisприбывал (priby`val) aveni
alvenisприбыл (p`ribyl) avenialvenoприход (pri`xot) arivaloalveturiприезжал (priez`z`al) arivi
alveturiприехал (pri`jexal) arivialvokoпризыв (pri`zyv) alvokoamasoтолпа (talpa) amaso
ambaŭ (ambau^) оба (`oba) ambosamenaŭ (amenau^) хотя бы (`xat'a by) almenenamenaŭ (amenau^) по крайней мере (pa `krajn'ej `m'er'e) almenen
amiлюбил (l'u`bil) amiamikaдружеский (dru`zheski) amigeceamikinoподруга (pad`ruga) amiga
amikoдруг (druk) amigoampleksoобъём (ab'`j`om) volumoampleksoобъем (ab'je`m) volumo
amuzoразвлечение (razvlichenije) amuzoanaliziанализировал (analiziraval) analizianekdotoанекдот (an'ek`dot) anekdoto
aneksoаннексия (anneksiya) aneksoanĝelo (ang^elo) ангел (`ang'el) angeloanglaанглийский (ang`lijski) angle
angloангличанин (anglicha`nin) angloanguloугол (`ugol) anguloanimaloживотное (zhivotnaje) animalo
animoдуша (du`sha) almoankaŭ (ankau^) также (`takzhe) gamankoraŭ (ankorau^) ещё (ishcho) ankor
ankoraŭ (ankorau^) ещё (ishcho) ankorankoraŭ (ankorau^) ещё (ishcho) ankorankoraŭ (ankorau^) ещё (ishcho) ankor
anoчлен (chlen) membroanonciоповестил (apav'e`stil) anoncianonciобъявил (ab'ya`vil) anonci
anstataŭ (anstatau^) вместо (vm'e`sta) vicenantaŭ (antau^) перед (p'er'et) antantaŭ (antau^) пред (pr'et) ant
antaŭ (antau^) спереди (`sp'er'di) antantaŭ (antau^) перед (p'er'et) antantaŭ (antau^) пред (pr'et) ant
antaŭ (antau^) спереди (`sp'er'di) antantaŭe (antau^e) прежде чем (`pr'ezhd'e chem) antenantaŭe (antau^e) прежде (prez`de) anten
antaŭe (antau^e) перед (pered) antenantaŭhieraŭ (antau^hierau^) позавчера (pozafchi`ra) antesterdeyantaŭvidi (antau^vidi) предвидел (pr'ed`vid'el) antevidi
antikvaдревний (drevni) antikeaparatoаппарат (apa`rat) aparatoapartaотдельный (atdel'ny) separe
aparteniпринадлежал (prinadl'e`z'al) aparteniaperiпредставал (pr'edsta`val) aperiaperiпредстал (pr'ed`stal) aperi
aperiпроявлялся (prajav`l'als'a) aperiaperiпоявлялся (pajav`l'als'a) aperiaperiпоявился (paja`vils'a) aperi
aperigiвыпускал (vypu`skal) riliziapetitoаппетит (apetit) apetitoapreziоценивал (a`cenival) vali
apreziоценил (ace`nil) valiapriloапрель (ap`r'el') apriloapudоколо (o`kolo) ap
apudaближайший (blizhajshi) proksimestearaneoпаук (pauk) araneoaranĝo (arang^o) мероприятие (m'erapr'ija`tije) miveco
arbaroлес (les) foroarbaroлес (l'es) foroarboдерево (d'erivo) arbo
ardaпылкий (`pylki) pasiearenoарена (a`r'ena) arenoarĝento (arg^ento) серебро (s'er'ebro) silvero
argumentoаргумент (argu`m'ent) argumentoarkitektoархитектор (arxi`t'ektar) arkitektoarkivoархив (ar`xif) arkivo
armeoармия (`armija) armeoarmiвооружал (vooruz`al) armiarmiloоружие (a`ruzhije) armilo
artefaritaискусственный (is`kustv'eny) artefariteartikoloстатья (stat'ya) artikoloartistoхудожник (xu`dozhnik) piktisto
artistoартист (artist) artistoartoискусство (is`kustva) artoasertiутвердил (utverdil) konfirmi
asertiутверждал (utv'er`zhdal) konfirmiaspektoвид (vit) vidoatakiнапал (napal) ataki
atakiнападал (napada`l) atakiatakiатаковал (ataka`val) atakiatendiждал (z`dal) varti
atentaвнимательный (vni`mat'el'ny) atentiveatentoвнимание (vni`manije) atentoatingiдостиг (das`tik) atingi
atingiдостигнул (dasti`gnul) atingiatingiнастигал (nastiga`l) atingiatingiдобирался (dabi`rals'a) atingi
atingiдобрался (dob`rals'a) atingiatingiдостигал (dasti`gal) atingiatingoдостижение (dastizheniye) atingo
atmosferoатмосфера (atmas`f'era) atmosferoatomoатом (a`tam) atomoatribuiприписывал (pripisyval) atribui
aŭ (au^) или (i`li) oraŭdi (au^di) слышал (`slyshal) audiaŭdiĝi (au^dig^i) слышался (`slyshals'a) audisi
aŭdiĝi (au^dig^i) раздался (raz`dals'a) audisiaŭdiĝi (au^dig^i) послышался (pasly`shals'a) audisiaŭditorio (au^ditorio) аудитория (audito`riya) auditorio
aŭgusto (au^gusto) август (af`gust) augustoaŭskulti (au^skulti) слушал (`slushal) ekutiaŭskulti (au^skulti) выслушал (vy`slushal) ekuti
aŭskulti (au^skulti) послушал (pa`slushal) ekutiaŭskulti (au^skulti) прослушал (pras`lushal) ekutiaŭtobuso (au^tobuso) автобус (avtobus) buso
aŭtomobil (au^tomobil) автомобиль (aftamabil') karoaŭtoritato (au^toritato) авторитет (aftaritet) autoritatoaŭtoro (au^toro) автор (`avtar) autoro
aŭtuno (au^tuno) осень (`os'en') autunoavantaĝo (avantag^o) преимущество (pr'ei`mushchestva) avantajoaviadiloсамолёт (sama`l'ot) aviono
azenoосёл (as'ol) azeno

B

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
babiladoболтовня (baltav`n'a) balbiladobabiliпоболтал (paba`ltal) balbilibabiliболтал (bal`tal) balbili
bagateloмелочь (m'e`lach) triflobagateloерунда (jerun`da) triflobaldaŭ (baldau^) вскоре (vs`kore) balden
baldaŭ (baldau^) скоро (`skora) baldenbaletoбалет (ba`l'et) baletobandaĝo (bandag^o) повязка (pa`v'azka) bandajo
bandaĝo (bandag^o) бинт (bint) buntobarbaroварвар (`varvar) barbarobasenoбассейн (`bas'ejn) baseno
bataliсразился (sra`zils'a) fextibataliсражался (sra`zhals'a) fextibatarioбатарея (batar'eja) batareo
batiбил (bil) batibazoбаза (`baza) bazobedaŭri (bedau^ri) сожалел (sazha`l'el) regreti
bedaŭrinde (bedau^rinde) ксожалению (k sazha`l'eniju) afredenbedaŭrinde (bedau^rinde) к сожалению (k sazha`l'eniju) afredenbekoклюв (kl'uf) biko
belaкрасивый (kra`sivy) belebeleкрасиво (krasi`va) belenbenkoскамейка (skam'e`jka) benko
benkoскамья (skam'ya`) benkobenzinoбензин (benzin) benzinobestoзверь (zv'er') besto
bezoniнуждался (nuzh`dals'a) nidisibibliotekoбиблиотека (bibliat'eka) bibliotekobicikloвелосипед (velasiped) veliko
bienoимение (i`m'enije) haciendobieroпиво (`piva) birobilancoбаланс (ba`lans) bilanco
bildoкартина (kar`tina) piktobiletoбилет (b`il'et) biletobiologioбиология (bialo`gija) biologio
birdoптица (`ptica) avoblankaбелый (bely) blankeblasfemoпроклятие (prakl'a`tije) damnacio
blindaслепой (slepoj) blindeblondaбелокурый (belakury) blondeblonduloблондин (blan`din) blondo
bloviвеял (`v'ejal) blovibloviдул (dul) blovibluaсиний (`sini) blue
bluzoблуза (bluza) bluzobonaхороший (xa`roshi) bonebonan matenonдоброе утро (`dobraje `utra) bone mateno
bonan vesperonдобрый вечер (`dobry `v'echer) bone seroboneхорошо (xara`sho) bienboneнеплохо (n'e`ploxa) bien
bonkoreдобрый (dobry) gutebonoдобро (dab`ro) bonobonvoluпожалуйста (poz`alujsta) pliz
bordoберег (`b'er'ek) koastobotoсапог (sa`pok) botobrakoрука (ru`ka) armo
brakseĝo (brakseg^o) кресло (kresla) kreslobrakumiобнялся (abn'a`ls'a) rondebrakibranĉo (branc^o) ветвь (v'etv') brancho
branĉo (branc^o) ветка (`v'etka) branchobrandoводка (votka) vodkobrasikoкапуста (kapusta) kabajo
braveсмелый (smely) kurajebriliсверкал (sv'er`kal) brilibriliсверкнул (sv'er`knul) brili
briliблестел (bl'est'e`l) brilibrovoбровь (brov') brovobruliгорел (garel) breni
bruligiзажёг (za`zhok) flamigibruligiзажигал (zazhi`gal) flamigibruligiподжигал (padzhi`gal) flamigi
bruligiподжёг (padzhog) flamigibruligiжёг (zhog) flamigibrunaкоричневый (ka`richn'evy) brune
bruoшум (shum) bruobrustoгрудь (grud') pektorobrutoскотина (ska`tina) bruto
buboмальчишка (mal'`chishka) chikelobuĉi (buc^i) бил (bil) batiburleskaзабавный (za`bavny) distre
buŝo (bus^o) уста (usta`) bokobuŝo (bus^o) рот (rot) bokobuteroмасло (`masla) butero
buterpanoбутерброд (buterbrot) buterbredobutonoпуговица (`pugavica) butono

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉagreno (c^agreno) горе (`gor'e) grefoĉambro (c^ambro) комната (`komnata) rumoĉambro (c^ambro) комната (`komnata) rumo
ĉapelo (chapelo) шляпа (shl`apa) kepeloĉapo (chapo) шапка (shapka) kepoĉar (c^ar) потому, что (pata`mu, shto) kar
ĉar (c^ar) потому что (patamu shto) karĉarma (c^arma) очаровательный (acharavatel'ny) sharme

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
caroцарь (car') caro

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉasi (c^asi) охотился (axo`tils'a) huntiĉe (c^e) у (u) baĉeesti (c^eesti) присутствовал (prisutstvaval) preesi
ĉeesto (c^eesto) присутствие (pri`sutstvije) preesoĉefa (c^efa) главный (glavny) shefe

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
celoцель (cel') targo

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉelo (c^elo) ячейка (jache`jka) celeoĉemizo (c^emizo) рубашка (rubashka) kamisoĉenero (c^enero) звено (zvino) linko

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
centсто (sto) cencentroцунтр (cuntr) centrocentroцентр (centr) centro
certaопределённый (apr'ed'e`l'ony) definitecerteконечно (ka`n'echna) certencertecoуверенность (u`v'erenast') certeco

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉesi (c^esi) замял (zama`l) cesiĉesi (c^esi) перестал (p'er'e`stal) chesiĉesi (c^esi) прекратил (pr'ekra`til) cesi
ĉesi (c^esi) прекращал (pr'ekrascha`l) cesiĉesi (c^esi) переставал (p'er'esta`val) chesiĉevalo (c^evalo) лошадь (`loshad') kabalo

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ciты (ty) tu

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉi tie (c^i tie) тут (tut) stuenĉiam (c^iam) всегда (vs'eg`da) semprenĉie (c^ie) повсюду (pa`vs'udu) irgelok
ĉielo (c^ielo) небо (`n'eba) cielo

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ciferoцтиферка (ctiferka) cifrociferoциферка (`ciferka) cifrociferoцифра (`cifra) cifro
cigaroсигара (si`gara) sigaro

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉio (c^io) всё (vs'o) tutoĉiom (c^iom) количество (ka`lichestva) kvantoĉirkaŭ (c^irkau^) волруг (vak`ruk) ronden
ĉirkaŭbraki (c^irkau^braki) обнял (abn'al) enbrakigiĉirkaŭbraki (c^irkau^braki) обнимал (abni`mal) enbrakigi

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
cirkonsancoобстоятельство (apsta`jat'el'stva) cirkonstancocitiцитировал (ci`tiraval) citicitronoлимон (li`mon) limono

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉiu (c^iu) этот (etot) zeĉiu (c^iu) эта (e`ta) zeĉiu (c^iu) каждый (`kazhdy) kade
ĉiu (c^iu) сей (s'ej) zeĉiu (c^iu) это (e`to) zeĉiŭbranĉa (c^iu^branc^a) всесторонний (vs'esta`roni) omnesade
ĉiuj (c^iuj) все (fs'e) tutes

C

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
civitanoгражданин (grazhdanin) civitano

Ĉ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĉokolado (c^okolado) шоколад (shoko`lat) chokoladoĉu (c^u) разве (`razv'e) eske

D

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
daот (from) fromdaизо (iza) fromdaиз (is) from
damaĝi (damag^i) нанёс ущерб (na`n'os u`shcherb) damadjiidamaĝi (damag^i) наносил ущерб (nana`sil u`scherp) damadjiidanciтанцевал (tanci`val) danci
dancoтанец (`tan'ec) dancodanĝera (dang^era) опасный (apasny) danjeredanĝero (dang^ero) опасность (apasnast') danjero
dank alблагодаря (blagoda`r'a) tenk adankoблагодарность (blagada`rnast') gratitudodankonспасибо (spa`siba) dank yu
dankonблагодарю (blagada`r'u) dank yudankonблагодарю вас (blagada`r'u vas) dank yudatoдата (data) dateo
datumportiloсервер (s'e`rv'er) serverodaŭri (dau^ri) продолжился (pra`dolzhils'a) sekvisidaŭri (dau^ri) продолжался (pradal`zhals'a) sekvisi
deот (from) fromdeизо (iza) fromdeиз (is) from
debenoравнина (rav`nina) pleanodecaнадлежащий (nadl'e`zhaschy) konvenedecembroдекабрь (d'e`kabr') decembro
decidiрешил (ri`shil) decididecidiрешал (r'e`shal) decididediĉi (dedic^i) посвятил (pasv'atil) dediki
dediĉi (dedic^i) посвящал (pasv'a`schal) dedikidefendiзащищал (zaschi`schal) defendidefendiзащитил (zashchi`til) defendi
definitiveокончательно (akan`chat'el'na) definitivendefinitiveнапрочь (`naproch) definitivendegeliтаял (`tajal) degeli
degeliрастаял (ras`tajal) degelidekдесять (`d'es'at') dekdek duдвенадцать (dvi`nadcat') dekdu
dekaдесятый (d'e`s'aty) dekedekkvaraчетырнадцатый (che`tyrnacaty) dekfiredeklaracioдекларация (d'ekla`racija) deklaracio
deklariоповестил (apav'e`stil) anoncideklariобъявил (ab'ya`vil) anoncideklivoсклон (sklon) deklino
dekokaвосемнадцатый (vas'em`nacaty) dekokedeksepaсемнадцатый (s'em`nacaty) deksepedeksesaшестнадцатый (shes`nacaty) deksese
dekstraправый (`pravy) pravedelikataнежный (nezhny) jentedeliroбред (bred) delirodelirium
delongeдавно (dav`no) delongendemandiспросил (sprasi`l) askidemandiспрашивал (sp`rashival) aski
demokrataдемократический (d'emakra`ticheski) demokratiedemonstracioдемонстрация (dimanstraciya) manifestaciodemonstriпродемонстрировал (prad'emanstri`raval) demonstri
demonstriдемонстрировал (demanstriraval) demonstridenoveвновь (vnov') denovendenoveзаново (`zanavo) denoven
denoveопять (a`p'at') denovendenoveснова (s`nova) denovendentoзуб (zup) dento
dependiзависел (za`vis'el) dependidesertoдесерт (dis'ert) desertodeŝiri (des^iri) отрывал (atry`val) forrasi
deŝiri (des^iri) оторвал (atar`val) forrasidetaloдеталь (d'e`tal') detalodeteniудержал (ud'erzha`l) reteni
deteniсдержал (sd'er`zhal) retenideteniсдерживал (s`d'erzhival) retenidetronigoсвержение (sv'er`zhenije) detronigo
detruiразрушал (razrusha`l) detruidetruiразрушил (razrushil) detruideveобязанность (a`b'azanost') devo
deveдолг (dolk) devodeviдолжен (do`lzhen) devideviдолжен был (dolz`en byl) devi
devigaобязательный (ab'a`zat'el'ny) obligedeziriпожелал (pazhe`lal) dezirideziriпожелает (pazhe`lajet) deziri
deziriжелал (zhilal) dezirideziroжелание (zhe`lanije) dezirodialogoдиалог (dia`lok) dialogo
dibiсомневался (samn'e`vals'a) dubidiferencoразница (`raznica) diferencodiferencoразличие (razli`chije) diferenco
dikaтолстый (`tolsty) dikediktiдиктовал (dikta`val) diktidimanĉo (dimanc^o) воскресенье (vaskr'e`s'en'je) sundio
dioвсевышний (vs'evy`shni) deodioбог (bog) deodirektiloруль (rul') stirilo
direktoнаправление (naprav`l'enije) direktodiriсказал (ska`zal) diridisfloroрасцвет (rascvet) disfloro
disketoдискета (disketa) disketodiskretaосторожный (astarozhny) atentemediskutiобсуждал (absu`zhdal) diskuti
diskutiобсудил (apsudil) diskutidisponoраспоряжение (raspar'a`zhenije) ordoneodispozicioрасположение (raspalaz`enije) aranjo
disputiспорил (sporil) debatidissendoраспостранение (raspastranenije) disvastigodissendoраспостранение (raspastranenije) disvastigo
distancoрасстояние (rasta`janie) distancodistingiразличал (razli`chal) distikidistingiразличил (razli`c`il) distiki
distingiотличил (atlichi`l) distikidistingiотличал (atlicha`l) distikidisvastigiраспостранял (raspastra`n'al) disvastigi
disvastigiраспостранил (raspostra`nil) disvastigidisvolviразвил (razvil) evoluigidisvolviдоразвил (dorazvi`l) evoluigi
disvolviразвивал (razvi`val) evoluigidisvolvoразвитие (raz`vitije) evoluodivanoдиван (di`van) sofo
dividiделил (dili`l) divididoследовательно (sl'edavat'e`l'naf) ergendoзначит (zna`chit) ergen
doитак (i`tak) dodoтаким образом (ta`kim `obrazam) dodoktoroдоктор (doktor) doktoro
dolĉe (dolc^e) сладкий (`slatki) dolchedoloriзаболел (zaba`l'el) doloridoloriболел (ba`l'el) dolori
dometoдомик (`domik) dometodomoдом (dom) domodoniнадавал (nadava`l) doni
doniдавал (dava`l) donidoniдал (dal) donidormiспал (spal) dormi
dormiпоспал (pa`spal) dormidorsoспина (spina`) dorsodosieroфайл (fajl) faylo
dosierujoкаталог (ka`talok) katalogodosierujoаталог (atalog) katalogodrinkiпьянствовал (p'ja`nstvaval) drinki
d-roдоктор (doktor) doktoroduдва (dva) duduaвторой (vta`roj) due
ducentдвести (d`v'esti) ducendudekдвадцать (d`vacat') dudekdudekaдвадцатый (dva`caty) dudeke
dumво время (va v`r'em'a) dumdumна протяжении (na prot'a`zhenii) dumdumeпока не (paka n'e) til kven
dumeпока (pa`ka) til kvenduobleдважды (dva`zhdy) duplikduonoполовина (pala`vina) duono
duonoпол (pol) duonoduopeвдвоём (vdva`jom) duopen

E

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
eĉ (ec^) даже (dazhe) auneĉ (ec^) аж (ash) aunedzinoжена (zhe`na) femina
edzinoсупруга (sup`ruga) espozaedzoсупруг (supruk) espozoefektivaэффективный (ef'ek`tivny) efektive
efektivigiосуществил (asuschestvil) realiziefektivigiосуществлял (asushchestv`l'al) realiziegalaравный (ravny) egale
egalaравныц (ravnyc) egaleeĥo (eh^o) эхо (`exo) exoekkoniузнал (uz`nal) ekkoni
ekkoniпознал (pazna) ekkoniekkriiвскричал (vskricha`l) ekkriiekkriiвскрикнул (vs`kriknul) ekkrii
ekkriiвскрикивал (vskri`kival) ekkriiekkriiкрикнул (`kriknul) ekkriiekkriiпрокричал (prakri`chal) ekkrii
ekkriisвскричал (vskricha`l) ekkriiekkriisвскрикнул (vs`kriknul) ekkriiekkriisвскрикивал (vskri`kival) ekkrii
ekkriisкрикнул (`kriknul) ekkriiekkriisпрокричал (prakri`chal) ekkriiekonomiaэкономический (ekana`micheski) ekonomike
ekonomioэкономика (eka`nomika) ekonomikoekposediовладел (avla`d'el) ekposediekrigardiвзглянул (vzgl'a`nul) ekrigardi
ekrigardiбросил взгляд (b`rosil vzgl'at) ekrigardiekrigardisвзглянул (vzgl'a`nul) ekrigardiekrigardisбросил взгляд (b`rosil vzgl'at) ekrigardi
eksaltiвскочил (vsko`chil) eksaltieksaltiвспрыгнул (vs`prygnul) eksaltieksaltiповскакивал (pavska`kival) eksalti
eksaltiвскакивал (vs`kakival) eksaltieksaltisвскочил (vsko`chil) eksaltieksaltisвспрыгнул (vs`prygnul) eksalti
eksaltisповскакивал (pavska`kival) eksaltieksaltisвскакивал (vs`kakival) eksaltiekscitiвозбудил (vazbudil) eksciti
ekscitiвозбуждал (vazbuzh`dal) ekscitiekscitiволновал (valna`val) ekscitieksidiсел (s'el) sidiji
eksidiсадился (sa`dils'a) sidijiekskursoэкскурсия (eks`kursija) ekskursoeksperimentoэксперимент (eksp'eri`m'ent) eksperimento
eksplodiвзорвался (vzar`vals'a) eksplodiekspozicioвыставка (`vystavka) ekspozicioekstarisвставал (vsta`val) ekstari
ekstarisвстал (vstal) ekstarieksterвне (vn'e) ekstereksteraвнешний (vneshni) ekstere
eksterlandaиностранный (inastra`ny) fremdeeksterlandeза рубежом (za rub'e`z'om) translimeneksterrmiистребил (istr'e`bil) destroi
eksterrmiуничтожил (unichtozhil) destroiekvidiузрел (uz`r'el) ekvidiekvidiувидел (u`vid'el) ekvidi
ekvidiувидал (uvi`dal) ekvidiekvilibroравновесие (ravnavesije) ekvilibroekzameniпроэкзаменовал (praekzam'enava`l) ekzamenacii
ekzemploпример (pri`m'er) ekzemploekzistiсуществовал (sushchestva`val) ekzistiekzistoсуществование (sushchestva`vanije) ekzistado
elиз (is) fromelизо (iza) fromelот (from) from
elиз (is) fromelизо (iza) fromelот (from) from
eldoniиздавал (izda`val) eldonieldoniиздал (iz`dal) eldonielektiвыбирал (vybira`l) selekti
elektiвыбрал (vy`bral) selektielektiподбирал (padbira`l) selektielektiподобрал (pada`bral) selekti
elektraэлектрический (el'ek`tricheski) elektreelfluiвытекал (vyt'e`kal) elfluieliriвыходил (vyxa`dil) eksiti
eliriвышел (vyshel) eksitieliroвыход (`vyxat) eksitoelpaŝo (elpas^o) выступление (vystup`l'enije) apareco
elpensiвыдумывал (vydu`myval) inventielpensiвыдумал (vy`dumal) inventielpensiпридумал (pridu`mal) inventi
elsendoпередача (p'er'e`dacha) transmisioelteniвыдержал (`vyd'erzhal) eltenielteniвыдерживал (vy`d'erzhival) elteni
eltranĉi (eltranc^i) вырезывал (vyr'e`zyval) elkutieltranĉi (eltranc^i) вырезал (`vyr'ezal) elkutieluziвоспользовался (vas`pol'zavals'a) utiligi
elvokiвызвал (vyzval) elvokiemoсклонность (sk`lonast') enklinoenво (vo) en
enв (v) enenergioэнергия (e`nergija) vigoroenhaviсодержал (saderzhal) enavi
enhavoсодержание (sad'er`zhanije) enavoenigmoзагадка (za`gatka) enigmoeniriвходил (vxa`dil) eniri
enirisвходил (vxa`dil) enirieniroвход (vxot) eniroenkondukiвводил (vva`dil) enputi
enkondukiввёл (vv'ol) enputiensorbiпропитывал (prapi`tyval) saturiensorbiпропитал (prapita`l) saturi
enteniсодержал (saderzhal) enavientrepreniпредпринимал (pr'edprini`mal) entreprenientuziasmoэнтузиазм (entuzia`zm) entuziasmo
enuoскука (`skuka) enuoenviiзавидовал (zavi`daval) enviieraroошибка (a`shipka) erro
esceptoисключение (iskl'u`chenije) ekskludoesencoсуть (sut') esencoesencoсущность (sushchnast') esenco
esperantoэсперанто (espera`nta) esperantoesperiпонадеялся (pana`d'ejals'a) esperiesperiнадеялся (na`d'ejals'a) esperi
esperoнадежда (na`d'ezhda) esperoesploriисследовал (is`l'edaval) esploriesploroисследование (is`l'edavanije) esploro
esprimiвысказывал (vyska`zyval) eldiriesprimiвысказал (`vyskazal) eldiriesprimoвыражение (vyrazheniye) ekspresio
establoустановка (usta`novka) instaloestiбыл (byl) esiestiимелся (i`m'els'a) esi
estiявлялся (javl'als'a) esiestiявился (ja`vils'a) esiestimiуважал (uvazha`l) respekti
estingiпотушил (patushi`l) stingiestingiтушил (tushi`l) stingiestingiгасил (gasi`l) stingi
estingiпогасил (paga`sil) stingiestontecoбудущее (`buduschee) esuntoestraroруководство (ruka`vodstva) gvido
estriуправлял (upra`vl'al) administrietaĝo (etag^o) этаж (e`tazh) etajoetapoэтап (i`tap) etapo
etendiпротянул (prat'a`nul) etendieternaвечный (`v'echny) eterneeventoсобытие (sa`bytije) evento
eventoпроисшествие (praisshe`stvije) eventoevidentaочевидный (ache`vidny) evidenteevidentaявный ('javny) evidente
evitiмзбежал (mzbez`al) avodievitiизбежал (izb'e`zhal) avodievolucioэволюция (eval'u`cija) evolucio

F

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
fabeloсказка (s`kaska) kuenteofabrikmarkoторговая марка (torgovaa` marka) tredmarkofabrikoфабрика (`fabrika) fabriko
facilaлегкий (l'o`kki) facilefacilaлёгкий (`l'okki) facilefaciligiоблегчал (abl'eg`chal) faciligi
faciligiоблегчил (ab`l'egchil) faciligifadenoнить (nit') hilofadenoнитка (`nitka) hilo
fajroогонь (agon') fayrofakoотдел (ot`del) departofaktoфакт (fakt) fakto
fakultatoфакультет (fakul'te`t) fakultetofaliсвалился (sva`lils'a) falifaliупал (u`pal) fali
faliпадал (`padal) falifaliспадал (spa`dal) falifamaизвестный (iz`v'esny) populare
familioсемья (s'em'ja) familiofamilioсемейство (s'em'e`jstva) familiofariделал (d'elal) fari
fariсделал (s`d'elal) farifariĝi (farig^i) стал (stal) farisifariĝi (farig^i) становился (stana`vils'a) farisi
farisсделал (s`d'elal) farifarisделал (d'elal) farifaskoпучок (pucho`k) bunteo
favoraблагосклонный (blagasklo`nny) favorefavourablefeliĉo (felic^o) счастье (s`chast'ye) feliksofenestroокно (ak`no) okno
fenomenoфеномен (f'ena`m'en) fenomenofenomenoявление (jav`l'enije) fenomenofermiзакрывал (zakry`val) klozi
fermiзапирал (zapiral) fermifermiзакрыл (zakryl) fermifermisзапирал (zapiral) fermi
fermisзакрыл (zakryl) fermifermisзакрывал (zakry`val) klozifervojoжелезная дорога (zhe`l'eznaja do`roga) fervoyo
festiпраздновал (`praznaval) festifestoпраздник (p`raznik) festofianĉo (fianc^o) жених (zhinix) fidanco
fidelaправдивый (prav`divy) verefidelaверный (`v'erny) verefideleправдивый (prav`divy) vere
fideleверный (`v'erny) verefidoдоверие (da`v'erije) konfidofieraгордый (gordy) fiere
figuroобраз (obras) tipiofilinoдочь (doch) filafilinoдочь (doch) fila
filoсын (syn) filofilologioфилология (filalo`giya) filologiofineнаконец-то (nakan'e`c-to) enden
fineнаконец (naka`n'ec) endenfinfineв конце концов (v kan`ce kan`cov) en endo de kontosfingroпалец (pa`lec) fingro
finiзакончил (za`konchil) endifiniпокончил (pako`nchil) endifiniкончил (`konchil) endi
finoконец (ka`n'ec) endofirmaсильный (sil'ny) fortefirmeсильный (sil'ny) forte
fiŝo (fis^o) рыба (`ryba) fishofizikaфизический (fi`zicheski) fizikalefizikoфизика (`fizika) fiziko
flagoфлаг (flak) flagoflavaжёлтый (zholty) yeloveflavaжелтый (zho`lty) yelove
flegiухаживал (uxazhival) kerifleksiгнул (gnul) bentifloroцветок (cvi`tok) floro
flugiлетел (li`t'el) flugiflugiлетал (l'e`tal) flugiflugiслетал (sl'e`tal) flugi
flugiполетел (pal'e`t'el) flugiflugoперелёт (p'er'e`l'ot) flugoflugoполет (pal'o`t) flugo
flugoполёт (pa`l'ot) flugofluiпотёк (pa`t'ok) fluifluiтёк (t'ok) flui
fluiлился (`lils'a) fluifluiполился (pali`ls'a) fluiflustreшёпотом (shopatam) shepen
flustriшептал (shiptal) shepiflustroшепот (sho`pot) shepoflustroшёпот (`shopat) shepo
fojoраз (ras) retofoliaroлиства (listva`) foliarofondiосновывал (asno`vyval) fundi
fondusoфонд (fond) fondofonoфон (fon) fonofontaисходный (isxo`dny) surse
fonteисходный (isxo`dny) sursefontoродник (rad`nik) fuentofontoplumoавторучка (avtaruchka) fontopeno
forпрочь (proch) forforaдалёкий (dal'oki) fareforaдалекий (dal'oki) fare
forestoотсутствие (at`sutstvije) absentoforflugiулетал (ul'e`tal) forflugiforflugiулетел (ul'et'e`l) forflugi
forflugiотлетел (atl'et'e`l) forflugiforgesiразучился (razuci`lssa`) forgesiforgetforgesiпозабыл (paza`byl) forgesi
forgesiзабывал (zaby`val) forgesiforgesiзабыл (zabyl) forgesiforgesisразучился (razuci`lssa`) forgesiforget
forgesisпозабыл (paza`byl) forgesiforgesisзабывал (zaby`val) forgesiforgesisзабыл (zabyl) forgesi
forĝi (forg^i) сковал (skava`l) forjiforĝi (forg^i) приковал (prikava`l) forjiforĝi (forg^i) ковал (kava`l) forji
foririотправлялся (atprav`l'als'a) foririfoririотправился (at`pravils'a) foririfoririуходил (uxa`dil) foriri
foririушёл (u`shol) foririfoririотправлялся (atprav`l'als'a) foririfoririотправился (at`pravils'a) foriri
foririуходил (uxa`dil) foririfoririушёл (u`shol) foririforĵeti (forj^eti) отбросил (at`brosil) rejeti
forkoвилка (vilka) forkoforkuriсбежал (sb'ezhal) forkuriforkuriубежал (ub'e`zhal) forkuri
forkuriубегал (ub'e`gal) forkuriforlasiпокидал (paki`dal) forlasiforlasiпокинул (pa`kinul) forlasi
formiобразовал (abrazova`l) formiformiформировал (farmiraval) formiformoформа (`forma) formo
fornoпечь (p'ech) fornoforpasiумирал (umi`ral) moriforpasiумер (um'er) mori
fortaсильный (sil'ny) fortefortikaкрепкий (kr'e`pki) strongestrongfortoсила (`sila) forto
fragmentoотрывок (at`ryvak) fragmentofrancaфранцузский (francuzskij) francesefrapiударил (u`daril) frapi
fratinoсестра (sist`ra) sistafratoбрат (brat) bratofratoбратец (b`rat'ec) brato
fremdaчужой (chu`zhoj) zarefremdeчужой (chu`zhoj) zarefrenezaсумасшедший (sumashe`tshi) made
freŝa (fres^a) свежий (`sv'ejy) freshefromajoсыр (syr) chizofrontoфронт (front) fronto
frostoмороз (maro`z) frostofrueрано (`rana) fruenfruktoфрукт (frukt) frukto
fruntoлоб (lop) frentofulmoмолния (mo`lnija) rayofulmotondroгроза (groza) tormento
fumantoкурящий (ku`r'ashchy) fumantofumiкурил (ku`ril) fumifumisкурил (ku`ril) fumi
fundoднщщ (dns~s~) dnofundoдно (dno) dnofuriozaяростный (ja`rasny) kolerege

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gajaвесёлый (vis'oly) gayegajniдостался (das`tals'a) gaynigajniвыиграл (`vyigral) gayni
gantoперчатка (p'er`chatka) gantogarantioгарантия (ga`rantija) garantio

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝardeno (g^ardeno) сад (sat) gano

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gastoгость (gost') gastogazetoгазета (gaz'eta) gazetogeknabojдети (`d'eti) bambinos
generalaобщий (`obschi) komune

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝenerala (g^enerala) общий (`obschi) komune

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
geniaгениальный (g'eni`al'ny) genialegentoрод (rod) gentogeografiaгеографический (g'efgra`ficheski) geografike
geografioгеография (g'eag`rafiya) geografiogermanoнемец (`n'em'ec) germanogestoжест (zhest) gesto

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝi (g^i) оно (ono) ol

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gimnazioгимназия (gimnazia`) gimnazio

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝis (g^is) вплоть до (vplot' do) adĝis (g^is) до (do) tilĝis (g^is) до (do) ad
ĝis (g^is) до (do) adĝis (g^is) вплоть до (vplot' do) adĝis revido (g^is revido) до свидания (da svi`danija) ad revido

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gitaroгитара (gi`tara) gitarogladiгладил (gladil) gladigladiвыгладил (`vygladil) gladi
gladiloутюг (u`t'uk) gladeroglasoстакан (sta`kan) glasoglavoмеч (m'ech) svordo
gloroслава (`slava) gloroglutiглотал (glatal) gluti

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝoigi (g^oigi) обрадовал (ab`radaval) alegrigiĝoigi (g^oigi) радовал (`radaval) alegrigiĝojo (g^ojo) радость (`radast') alegro
ĝojo (g^ojo) гордость (`gordast') fiereco

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gorĝo (gorg^o) горло (go`rla) gorlogradoградус (`gradus) gradusografikaграфический (grafic`eskij) grafike
gramatikoграмматика (grama`t'ika) gramatikograndaбольшой (bal'shoj) grandegrandegaогромный (ag`romny) grandege
gratuliпоздравлял (pazdrav`l'al) gratuligravaважный (`vazhny) gravegrekaгреческий (gr'e`cheski) greke
grenoзерно (z'er`no) grenogrimasoгримаса (grima`sa) grimasogrimpiвлезал (vli`zal) climbiji
grimpiвлез (vl'es) climbijigrimpiвзобрался (vzabra`ls'a) klimbijigrimpiвзбирался (vzbira`ls'a) klimbiji
grimpisвзобрался (vzabra`ls'a) klimbijigrimpisвзбирался (vzbira`ls'a) klimbijigrizaсерый (`s'ery) grize
grumbliворчал (varcha`l) grumbligrundoпочва (pochva) grundogrupoгруппа (g`rupa) grupo

Ĝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĝui (g^ui) насладился (nasla`dils'a) enjoiĝui (g^ui) наслаждался (naslazh`dals'a) enjoiĝusta (g^usta) правильный (`pravil'ny) korekte
ĝuste (g^uste) именно (`imena) ekzaktenĝuste (g^uste) как раз (kak ras) ekzaktenĝuste (g^uste) ровно (`rovna) ekzakten

G

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
gustoвкус (vkus) gustogvidiloруководство (ruka`vodstva) gvidogvidoруководство (ruka`vodstva) gvido

H

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ha loало (alo`) helohaloзал (zal) zalohaltiостанавливался (asta`navlivals'a) stopisi
haltiостановился (astana`vils'a) stopisiharmonioлад (lat) harmonioharoволос (volas) haro
haŭto (hau^to) кожа (ko`zha) skinohavenoпристань (pristan') havenohaviимел (imel) avi
havisимел (imel) aviheэй (ej) hayhebreoеврей (jev`r'ej) yido
hejmaдомашний (da`mashni) heymehejmeдома (do`ma) heymenhejmenдомой (da`moj) aheymen
hejmoдом (dom) domohelaяркий (`jarki) brilantehelpiпомогал (pamaga`l) helpi
helpiпомог (pamok) helpihelpoпомощь (`pomashch) helpoherboтрава (trava) herbo
herediунаследовал (unas`l'edaval) herediherediнаследовал (nas`l'edaval) herediherooгерой (g'e`roj) heroo
hieraŭ (hierau^) вчера (vche`ra) sterdeyhieraŭ (hierau^) вчера (vche`ra) sterdeyhimnoгимн (gimn) himno
hipotezoгипотеза (gi`pot'eza) hipotezohistoriaисторический (ista`richeski) historiehistorioистория (historio) historio
hoох (ox) ohhoух (ux) ohhoой (oj) oh
hoэх (ex) ohho veувы (uvy) veyhodiaŭ (hodiau^) сегодня (sigodn'a) tudey
hodiaŭ (hodiau^) сегодня (sigodn'a) tudeyhodiaŭ (hodiau^) нынче (ny`nche) tudeyhomaчеловеческий (chela`v'echeski) humane
homaroчеловечество (chela`v'echestva) homarohomeчеловеческий (chela`v'echeski) humanehomoчеловек (chela`v'ek) homo
honestaчестный (`chesny) honestehonoraпочётный (pa`chotny) honorehonoroчесть (c`estq`) honoro
hontiтыдился (tydilsa`) shamihorizontoгоризонт (garizont) horizontohorloĝo (horlog^o) часы (cha`sy) kloko
horoчас (chas) horo

Ĥ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĥoro (h^oro) хор (xor) xoro

H

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
hoteloгостиница (gastinica) hotelohoteloотель (a`tel') otelohumbuĉado (humbuc^ado) резня (r'ezn'a) kutado
humeroнастроение (nastra`jenije) umorohumilaпокорный (pako`rny) humilehumilaбезропотный (b'ezro`patny) humile
humoroнастроение (nastra`jenije) umorohundoсобака (sabaka) dogo

I

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
iafojeиногда (inagda`) eneretenialпочему-то (pacymu`ta) perkeniamв своё время (v svajo` vr'e`m'a) entemp
iamкогда-то (kagda-ta) entempidentiqa simboloлоготип (logotip) logotipoideoидея (ideja) ideo
ideoмысль (mysl') pensoieгде-то (gd'e`-ta) enelokieгде-нибудь (gd'e-nibud') enlok
ielкак-нибудь (kak-ni`bud`) enenielкак-то (ka`kto) enenignoriзамалчивал (za`malchival) ignori
ignoriигорировал (ignariraval) ignoriiliони (a`ni) luiliaих (ix) lose
iloутилита (utilita) utilitoiluzioиллюзия (il'uziya) iluzioimagajoизображение (izabra`zhenije) imadjeno
imperioимперия (im`p'erija) imperioimplikiзапутал (za`putal) konfuziimplikiспутал (s`putal) konfuzi
incendioпожар (pa`zhar) brandoincitiраздражал (razdra`zhal) incitiindiĝeno (indig^eno) туземец (tu`z'em'ec) indigeno
indiĝeno (indig^eno) тумезец (tu`z'em'ec) indigenoindigniвозмущался (vazmus`chals'a) indigniindigniвозмутился (vazmu`tils'a) indigni
indikoуказание (uka`zanije) indikoindividuaиндивидуальный (individualq`nyj) individueleindustrioпромышленность (pra`myshl'enast') industrio
infanoребёнок (r'e`b'onok) bambinoinfanoребенок (r'e`b'onok) bambinoinfanojдети (`d'eti) bambinos
infinitaбесконечный (b'eska`n'echny) infiniteinfluoвлияние (vlijanije) influoinformiсообщил (saabschi`l) informi
informoинформация (infa`rmacija) informacioinĝeniero (ing^eniero) инженер (inzhi`n'er) enjeneroiniciatoинициатива (iniciativa) iniciativo
insistiнастаивал (nas`taival) insistiinspiriвнушал (vnushal) inspiriinspiriвнушил (vnu`shil) inspiri
instaladaустановочный (ustanovoc`nyj) instaleinstaladoустановка (usta`novka) instaloinstaliloустановщик (ustanovs~ik) instalero
instigiпобуждал (pabuzhdal) impulsiinstitutoинститут (insti`tut) institutoinstruiнаучил (nau`chil) lernigi
instruiобучал (abu`chal) lernigiinstruiучил (uchil) lernigiinstruiобучил (abu`chil) lernigi
instruistinoучительница (u`chit'el'nica) instruistainstruistoучитель (u`chit'el') instruistoinstrukcioинструкция (inst`rukcija) instrukto
instrumentoинструмент (instru`m'ent) tuloinsuloостров (`ostraf) isloinsultiругал (ruga`l) regani
intelektoинтеллект (int'e`l'ekt) intelektointencoнамерение (namirenije) intencointencoумысел (umysel) intenco
intensaинтенсивный (inten`sivny) intenseinterмеж (m'ezh) interinterмежду (`m'ezhdu) inter
interesaинтересный (int'eresny) intereseintereseинтересно (int'e`resna) intereseninteresiинтересовал (int'eresa`val) interesi
interesiзаинтересовал (zaint'er'esa`val) interesiinteresoинтерес (int'e`r'es) interesointerkonsentoсоглашение (sagla`shenije) konsento
internaвнутренний (vnutrenni) interneinternaciaмеждународный (m'ezdunaro`dny) internacieinterpretiпереводил (p'er'eva`dil) traduki
interpretiперевёл (p'er'e`v'ol) tradukiinterŝanĵi (inters^anj^i) менялся (mi`n'als'a) kambisiinterŝanĵi (inters^anj^i) обменялся (abmi`n'als'a) kambisi
inundoнаводнение (navad`n'enije) inundoinvadiвторгнулся (vto`rgnuls'a) envadiinvadiвторгся (vto`rgs'a) envadiinvade
invitiприглашал (prigla`shal) invitiinvitiпригласил (prigla`sil) invitiioнечто (`n'echto) eno
ioчто-то (shto-to) enoioчто-нибудь (shto-nibud') enoiomнемножко (n'em`nozhka) un poko
iomнемного (n'em`noga) un pokoiomнемного (n'em`noga) un pokoiriшёл (shol) iri
iriпошёл (pasho`l) iriiuчто-нибудь (shto-nibud') enoiuнекто (n'e`kto) eni
iuнечто (`n'echto) enoiuчто-то (shto-to) enoiuкто-то (kto-to) eni
iuкое-кто (ko`je-kto) eniiuкто-нибудь (kto-nibud') eniiuкто-нибудь (kto-nibud') eni
iunлюбой (l'u`boj) eneiunнекий (`n'ekij) eneiunнекоторый (n'ekatory) ene
iunкакой-нибудь (kako`j-nibud') eneiunкакой-то (ka`koj-to) eneiunлюбой (l'u`boj) ene

J

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
jaже (zhe) yajaж (zh) yajaведь (ved') ya
jamуж (uzh) yamjamуже (uzhe) yamjaraгодовой (gada`voj) anuale
jarcentoстолетие (sta`l'etie) yarcenojaroгод (got) yarojaŭdo (jau^do) четверг (chetverk) juedio

Ĵ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĵaŭdo (j^au^do) четверг (chetverk) juedio

J

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
jenвот (vot) henjenвот (vot) henjeneтак (tak) tom
jeneтак (tak) tom

Ĵ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĵeti (j^eti) бросил (`brosil) jetiĵeti (j^eti) кинул (ki`nul) jetiĵeti (j^eti) забросил (zab`rosil) jeti
ĵeti (j^eti) метнул (m'etnu`l) jetiĵeti (j^eti) метал (m'eta`l) jeti

J

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
juнежели (`n'ezheli) perkvojuчем (chem) perkvojulioиюль (i`jul') yulio
junaмолодой (mala`doj) yunejunioиюнь (i`jun') yuniojunuloюноша (`junosha) yovanulo
jupoюбка (`jupka) skartojuraюридический (juridicheski) yure

Ĵ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ĵuri (j^uri) клялся (k`l'als'a) juriĵuri (j^uri) поклялся (pakl'a`lsa`) juriĵurnalo (j^urnalo) газета (gaz'eta) gazeto
ĵus (j^us) только что (tol'ka shto) justen

J

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
justaсправедливый (spravidlivy) yustejuvelaдрагоценный (draga`ceny) precioze

K

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
kabanoхижина (xizhina) hutachokabinetoкабинет (kabi`n'et) gabinetokadavroтруп (trup) kadavro
kafejoкафе (ka`f'e) kafeyokafoкофе (`kof'e) kafokajи (i) ve
kajeroтетрадь (t'et`rad') kadernokalikoчашка (chashka) tasokalkuliсчитал (schita`l) kalkuli
kalkuliподсчитал (pdschi`tal) kalkulikalkuliподсчитывал (pa`schityval) kalkulikamaradinoтоварищ (tava`rishch) kamarada
kamaradoтоварищ (tava`rishch) kamaradokamionoгрузовик (gruza`vik) trukokamparanoкрестьянин (kriat'janin) kampesino
kampoполе (pole) feldokanaloканал (ka`nal) kanalokandeloсвечка (sv'echka) kandelo
kanonoпушка (`pushka) kanonokantiпел (pel) kantikantistinaпевица (pivi`ca) kantanta
kantistoпевец (pive`c) kantantokantoпесня (pesn'a) kantokapablaспособный (spasobny) kapable
kapitaloстолица (sta'lica) metropolokapitaloкапитал (kapi`tal) kapitalokapitanoкапитан (kapi`tan) kapitano
kapoголова (galava) kapokaproкозёл (kaz'ol) kaprokaptiловил (la`vil) agari
kaptiсхватил (sxva`til) kaptikaptiпоймал (pajma`l) kaptikaraдорогой (dara`goj) drage
karakteroхарактер (xarakt'er) karakterokarboуголь (`ugol') karbokaresiласкал (laska`l) karesi
kaŝi (kas^i) запрятал (zapr'atal) sekretikaŝi (kas^i) спрятал (sp`r'atal) sekretikaŝi (kas^i) прятал (p`r'atal) sekreti
katalogoкаталог (ka`talok) katalogokatalogoаталог (atalog) katalogokategorieкатегорически (kat'ega`richeski) kategorien
kategorieкатегорично (kat'ega`richna) kategorienkatenoоковы (ako`vy) kutenoskatoкот (kot) kato
kaŭzo (kau^zo) причина (pri`china) kauzokavernoпещера (pishchera) kavernoKD-ROMкомпакт-диск (kompakt-disk) kompakt-disko
keчто (shto) kekelkaнесколько (`n'eskol'ko) kelkekelkalнесколько (`n'eskol'ko) kelke
kernoядро (ja`dro) nukleokestoящик (jashchik) baksokialпочему (pachemu`) perke
kialпочём (pa`chom) perkekiamкогда (kag`da) kvenkiamaniereсловно (slo`vna) kom
kiamaniereкак (kom) komkieгде (gd'e) denkielсловно (slo`vna) kom
kielкак (kom) komkienкуда (kuda`) kvamkiesчей (chej) kvize
kilogramoкилограмм (kilagra`m) kilogramokilometroкилометр (ki`lom'etr) kilometrokinoкино (ki`no) kino
kioчто (shto) kvokiomсколько (sko`lqka) kvantkiomсколько (sko`lqka) kvant
kionкого (`kavo) et kvikisoпоцелуй (pace`luj) kisokiuкоторый (kato`ry) kvele
kiuкто (kvi) kvikiuкто (kvi) kvikiuкакой (kako`j) kvele
kiuкаков (kakof) kvelekiuкой (koj) kveleklaraясный (jasny) klare
klarbrileярко (`jarka) brilantenklarigiвыяснил (`vyjasnil) klarigiklarigiвыяснял (vyjasn'a`l) klarigi
klarigiразъяснял (raz'jas`n'al) klarigiklarigiпрояснял (prajas`n'al) klarigiklarigiпояснил (pajas`nil) klarigi
klarigiразъяснил (raz'ja`snil) klarigiklarigiпрояснил (prajasnil) klarigiklaseклассный (`klasny) klase
klasikaклассический (kla`sicheski) klasikeklasoкласс (klas) klasoklavoклавиша (k`lavisha) kleo
klerigoобразование (abraza`vanije) edukacioklimatoклимат (k`limat) klimatokluboклуб (klup) klubo
knabinoдевочка (`d'evachka) chikaknaboмальчик (`mal'chik) chikoknaboребёнок (r'e`b'onok) bambino
knaboребенок (r'e`b'onok) bambinokofroсундук (sun`duk) chestokolegoколлега (kalega) kolego
kolektiсобрал (sab`ral) kolektikoleroгнев (gnef) angrokoloшея (she`ja) neko
kolomboголубь (golup') kolombokoloroцвет (cv'et) kolorokolosaколоссальный (kala`sal'ny) kolosale
kolumoворотник (vara`tnik) kolumokolumoшкирка (shki`rka) kolumokombiпричесал (prichesa`l) kombi
kombiпричесал (prichesa`l) kombikomenciначинал (nachi`nal) beginikomenciначал (na`chal) begini
komencoначало (na`chala) beginokomentiпрокомментировал (prakam'en`tiraval) komentikomentiкомментироваал (kam'en`tiraval) komenti
komisiiвозлагал (vazla`gal) komisiikomisiiвозложил (vazlazhil) komisiikomisionoкомиссия (kami`sija) comiseo
komitatoкомитет (kamit'et) komitetokompanioкомпания (kampaniya) kompaniokompareсравнительно (sravnitelq`no) komparen
kompariсравнивал (s`ravnival) komparikompariсравнил (stavni`l) komparikompariсопоставлял (sapastav`l'al) kompari
kompariсопоставил (sapas`tavil) komparikompiliсоставил (sas`tavil) kompilikompiliсоставлял (satav`l'al) kompili
kompletaполный (`polny) plenekomplezoуслуга (us`luga) komplezokomplikaсложный (s`lozhny) komplekse
kompreniразобрался (raza`brals'a) komprenikompreniразбирался (razbi`rals'a) komprenikompreniпонял (`pona`l) kompreni
kompreniпонимал (pani`mal) komprenikomunaобщий (`obschi) komunekomunikoсправка (sp`ravka) informo
komunikoизвестие (izvestiye) informokomunikoсообщение (saabshchenije) informokomunismoкоммунизм (kommunizm) komunizmo
konatiĝi (konatig^i) знакомился (zna`komils'a) konatijikonatiĝi (konatig^i) познакомился (pazna`komils'a) konatijikoncentriĝi (koncentrig^i) сконцентрировался (skancentri`ravals'a) koncentrisi
konceptoконцепция (kancepcija) konceptokoncerniкасался (kasals'a) koncernikoncertoконцерт (kan`cert) koncerto
kondiĉo (kondic^o) условие (uslo`vie) kondishiokondukiвёл (v'ol) kondukikondukiповёл (pa`v'ol) konduki
kondutoповедение (pav'e`d'enije) konduktokonekse aв связи (v sv'a`zi) koneksen akonferencoсовещание (sav'e`schanije) konferenco
konferencoзаседание (zas'e`danije) konferencokonfidiдоверял (dav'e`r'al) konfidikonfitaĵo (konfitazho) варенье (varen`je) djemo
konfuziсмущал (smus`chal) disturbikonfuziсмутил (smu`til) disturbikongresoконгресс (kamgr'es) kongreso
kongruecoсовместимосмость (savm'esti`mast') kompatiblecokoniзнал (znal) kuenikonjektoдогадка (da`gadka) konjekto
konkludiвывел (`vyv'el) konkludikonkursoконкурс (konkurs) konkursokonsciencoсовесть (so`v'est') konsiento
konsciiсознавал (sazna`val) konsciikonsekvencoследствие (s`l'edstvije) rezultokonsekvencoрезультат (r'ezul'`tat) rezulto
konsentiсогласился (sagla`sils'a) akordikonsentiсоглашался (saglasha`ls'a) akordikonsentiсогласился (saglasi`ls'a) akordi
konserviхранил (xranil) konservikonserviсохранил (saxranil) konservikonsideriучитывал (u`chityval) konsideri
konsideriимел в виду (i`m'el v vi`du) konsiderikonsideriсчёл (schol) konsiderikonsideriучёл (u`chol) konsideri
konsideriсчитал (schi`tal) konsiderikonsideroрешение (re`shenie) decidokonsiloсовет (sa`v'et) konsilo
konsistiсостоял (sasta`jal) komponikonsistigiобразовал (abrazova`l) formikonsistigiформировал (farmiraval) formi
konsistisсостоял (sasta`jal) komponikonstantaпостоянный (pastajany) konstantekonstanteпостоянно (pasta`jana) konstanten
konstatiконстатировал (kanstati`raval) konstatikonstituoустановка (usta`novka) instalokonstruadoстроительство (stra`it'el'stva) konstruado
konstruiпостроил (pastroil) bildikonstruiстроил (st`roil) bildikontaktoконтакт (kantakt) kontakto
kontentaдовольный (davol'ny) kontentekontoсчёт (schot) kontokontraktiзаключил (zakl'u`chil) kontrakti
kontraktiзаключал (zakl'u`chal) kontraktikontraŭ (kontrau^) против (p`rotiv) kontrkontraŭdiri (kontrau^diri) возразил (vazrazil) kontradiri
kontraŭdiris (kontrau^diris) возражал (vazrazhal) kontredirikontraŭi (kontrau^i) возразил (vazrazil) kontradirikontraŭstari (kontrau^stari) противостоял (protivosto`jal) kontrestandi
kontroloконтроль (kant`rol') kontrolokonvenaподходящий (padxa`d'aschy) suitablekonvenoсобрание (sab`ranie) kolekto
konvinkiубеждал (ub'ezh`dal) konvinkikonvinkiубедил (ubidil) konvinkikonvinkiĝi (konvinkig^i) убедился (ubedilsa`) konvinkisi
konvinkoубеждение (ub'ezhd'e`die) konvinkokorekteправильно (pra`vil'na) korektenkorektiисправлял (isp`ravl'al) rektifiki
korektiисправил (isp`ravil) rektifikikoridoroкоридор (kar'i`dor) koridorokornoрог (rok) korno
koroсердце (s'erca) kuorokorpoтело (`t'elo) korpokorpuskloчастица (chas`tica) partikulo
kortoдвор (dvor) kortokosmaкосмический (kas`micheski) kosmikekosmoкосмос (`kosmas) kosmoso
kostiстоил (s`toil) kostikotonoхлопок (`xlopak) kotonokovriприкрыл (prikri`l) kovri
krajonoкарандаш (karan`dash) pensilokrakiтрещал (tr'escha`l) krakikravatoгалстук (galstuk) kravato
krediверил (v'eril) kredikrediповерил (pa`v'eril) kredikreiтворил (tva`ril) kreati
kreiсотворил (satva`ril) kreatikreoтворчество (`tvorchestva) kreadokreskiрос (ros) kresi
kriiзакричал (zakri`chal) kriikriiкричал (krichal) kriikriisзакричал (zakri`chal) krii
kriisкричал (krichal) kriikritikoкритика (`kritika) kritikokromпомимо (pa`mima) krom
kromкроме (`krom'e) kromkronoкорона (ka`rona) koronokrucoкрест (kr'est) kruso
krucvortoкроссворд (kras`vort) krosvortokruelaжестокий (zhes`toki) kruelekruroнога (na`ga) gambo
kudriшил (shyl) sevikugloпуля (pul'a) buletokuiriварил (varil) kuki
kuleroложка (`loshka) spunokulturoкультура (kul'`tura) kulturokunсо (so) kon
kunс (s) konkunigiсводил (svadi`l) komunikikunigiсоединил (sajedi`nil) komuniki
kunlaboriсотрудничал (satru`dnichal) konlaborikunligiсвязал (sv'a`zal) konligikunligiсвязывал (s`v'azyval) konligi
kuraciлечил (li`chil) kuracikuracistoврач (vrach) medikokuracistoдоктор (`doktar) mediko
kuracistoдок. (dok.) medikokuraĝa (kurag^a) смелый (smely) kurajekurbaкривой (krivo`j) kurve
kuriпобежал (pab'e`zhal) kurikuriбежал (b'e`zhal) kurikuriбегал (`b'egal) kuri
kursoкурс (kurs) kursokurtenoзанавес (`zanav'es) kurtenokusenoподушка (pa`dushka) kuseno
kuŝi (kus^i) лежал (lizha`l) legikutimoпривычка (pri`vychka) kutimokuzoкузен (ku`zen) kuzeno
kuzoдвоюродный брат (dva`juradny brat) kuzenokvadratoквадрат (kvadrat) kvadratokvalitoсвойство (`svojstva) kvalito
kvalitoкачество (`kachestva) kvalitokvankamхоть (xotq`) aunkekvankamхотя (xa`t'a) aunke
kvarчетыре (che`tyri) firkvardekсорок (`sorak) firdekkvazaŭ (kvazau^) будто бы (butto by) kvazen
kvazaŭ (kvazau^) будто (butto) kvazenkvinпять (p'at') finkvinaпятый (`p'aty) fine
kvincentпятьсот (p'at'`sot) fincenkvindekпятьдесят (p'atd'e`s'at) findekkvindekпятьдесят (p'atd'e`s'at) findek

L

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
laboriработал (ra`botal) laborilaboriпоработал (para`botal) laborilaboriloинструмент (instru`m'ent) tulo
laborisработал (ra`botal) laborilaborisпоработал (para`botal) laborilaboroработа (ra`bota) laboro
lacaусталый (us`taly) tigelagoозеро (`oz'era) lagolaktoмолоко (mala`ko) milko
lanĉi (lanc^i) запустил (zapustil) lancilanĉi (lanc^i) запускал (zapu`skal) lancilandoстрана (stra`na) lando
langoязык (ja`zyk) langolanoшерсть (sherst') lanolarĝa (larg^a) широкий (shy`roki) larje
larmoслеза (sl'e`za) lagrolasiоставил (as`tavil) lassilasiоставлял (astav`l'al) lassi
lastaпоследний (pas`l'edni) lastelastaконечный (kan'e`chny) lastelatinaлатинский (latinski) latine
laŭ (lau^) по (pa) oplaŭ (lau^) согласно (soglasno) laenlaŭdi (lau^di) хвалил (xva`lil) elogii
laŭta (lau^ta) громкий (gromki) lautelaviстирал (stiral) lavilaviпостирал (pasti`ral) lavi
laviмыл (myl) lavilecionoурок (urok) lecionolegiпрочитал (prac`i`tal) lei
legiпрочёл (pra`chol) leilegiчитал (chita`l) leileĝo (leg^o) закон (zakon) lego
lekcioлекция (`l'ekcuja) lekciolekiоблизал (abliza`l) lekilekiлизал (liza`l) leki
lektoroлектор (lektar) lektorolernadoучение (u`chenije) lernadolernantinaученица (uchini`ca) pupila
lernantinoученица (uchini`ca) pupilalernantoученик (uchini`k) lernantolernejoшкола (sh`kola) skolo
lerniзанимался (zanima`ls'a) studisilerniучился (uc`ilsa`) studisilernolibroучебник (uche`bnik) manuelo
lertaловкий (lo`fki) destreleteroписьмо (pis'`mo) leteroleviподнял (pad`n'al) lifti
leviподнимал (padni`mal) liftiliон (on) elliaего (je`vo) lue
lianего (je`vo) lueliberaсвободный (svabodny) liberelibroкнижка (kni`shka) libro
libroкнига (`kniga) libroliftoлифт (lift) liftoligiсвязывал (s`v'azyval) konligi
ligiсвязал (sv'a`zal) konligiligiloсвязь (sv'az') koneksolimoграница (gra`nica) limo
linего (ivo`) lelinего (ivo`) lelingvoязык (jazy`k) lingo
linioлиния (linija) liniolipoгуба (guba) lipoliteraturaлитературный (lit'era`turny) literature
literaturoлитература (lit'eratu`ra) literaturolitoкровать (kra`vat`) bedolitovoлитовец (lito`v'ec) litovo
litroлитр (litr) litrolittukoпростыня (prostyn'a) bedtukoliveriпоставлял (pastavl'al) liveri
loĝantaro (log^antaro) население (nasilenie) populacioloĝi (log^i) жил (zhil) logilogikoлогика (`logika) logiko
loĝis (log^is) жил (zhil) logilokaместный (`m'estny) lokalelokoместо (mesta) loko
longaдлинный (dliny) longeludiзаиграл (pzaigra`l) pleiludiиграл (igral) plei
luktiпоборолся (pabaro`ls'a) bataliluktiборолся (ba`rols'a) batalilumigiпролил свет (pralil svet) lumigi
lumigiосветил (asv'e`til) lumigilumigiосвещал (asv'e`schal) lumigilumoсвет (sv'et) lumo
lundoпонедельник (pan'e`d'el'nik) lundiolunoлуна (lu`na) lunolupoволк (volk) volfowolf

M

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
magazenoмагазин (maga`zin) magazinomajestaвеличественный (v'eli`chestveny) madjestemajoмай (maj) mayo
majstroмастер (`mast'er) maystromakuloпятно (`p'atno) spotomalamiненавидел (n'ena`vid'el) inami
malamikoвраг (vrak) inamigomalamikoнедруг (n'edruk) inamigomalaperiпропал без вести (prapa`l b'es v'e`sti) dizaperi
malaperiисчезал (ische`zal) dizaperimalaperiделся (`d'els'a) dizaperimalaperiисчез (isches) dizaperi
malbenoпроклятие (prakl'a`tije) damnaciomalbonaзлой (zloj) malemalbonoзло (zlo) malo
maldikaхудой (xu`doj) megremalesperiотчаялся (at`chajals'a) desperimalfacilaтрудный ('trudny) difikalte
malfermiотворил (atvari`l) openimalfermiотворял (atvar'a`l) openimalfermiоткрыл (at`kryl) openi
malfermiоткрывал (atkryva`l) openimalfirmaслабый (`slaby) vikemalgrandaмаленький (`mal'en'ki) smale
malgraŭ (malgrau^) несмотря на (nismatra` na) malgrenmalhelpiпрепятствовал (pr'e`p'atstvaval) obstaklimalhelpoпомеха (pa`m'exa) hindero
maljunuloстарик (sta`rik) oldulomallaŭto (mallau^to) тишина (tishi`na) stilecomalligiразвязал (razv'a`zal) deligi
malligiразвязывал (raz`v'azyval) deligimallongaкороткий (ka`rotki) kurtemallongaкраткий (k`ratki) kurte
mallumaтёмный (`t'omny) darkemallumaтемный (t'o`mny) darkemalmulteмало (`mala) poken
malnecesaненужный (n'e`nuzhnyj) innecesemaloftaредкий (`r'edki) raremalofteредко (`r'etka) raren
malpaciвоевал (vaje`val) guerimalpacoвойна (vaj`na) gueromalpermesiзапретил (zapretil) proibi
malpermesiзапрещал (zapr'e`schal) proibimalpliменьше (`m'en'she) mini grandemalpliменее (m`e`n'eje) mini
malproksimeдалеко (dal'eko) farenmalproksimeвдалеке (vdal'e`k'e) farenmalpuraгрязный (gr'azny) mude
malsanoболезнь (bal'ezn') krankadomalsanuloбольной (bal'`noj) krankomalsataголодный (ga`lodny) hungre
malserenaтусклый (`tuskly) obskuremalsimilaнепохожий (n'epaxo`zhi) insimilemalsupraнижний (`nizhni) inferie
malsupreniriспустился (spus`tils'a) descentisimalsupreniriспускался (spus`kals'a) descentisimaltrankviliбеспокоился (b'espa`koils'a) trubli
malvarmaхолодный (xa`lodny) kaltemalvarmeхолодно (xo`ladna) kaltenmanĝi (mang^i) кушал (`kushal) manji
manĝi (mang^i) ел (jel) manjimanĝi (mang^i) съел (syel) manjimanĝi (mang^i) поел (pa`jel) manji
manĝi (mang^i) покушал (paku`s`al) edimanĝi (mang^i) ел (jel) edimanĝi (mang^i) кушал (ku`s`al) edi
manĝi (mang^i) поел (paje`l) edimanĝilo (mang^ilo) столовый прибор (sta`lovy pri`bor) manjilaromanieroспособ (`sposop) metodo
manieroметод (m'e`tad) metodomanifestacioдемонстрация (dimanstraciya) manifestaciomanifestiпоказывал (pa`kazyval) montri
manifestiпоказал (paka`zal) montrimanikoрукав (rukaf) manikomanikoрукав (rukaf) maniko
manjiпоел (pa`jel) manjimanjiсъел (syel) manjimanjiел (jel) manji
manjiкушал (`kushal) manjimankoнехватка (nixvatka) defecitomanoрука (ruka) hando
manteloплащ (plasch) mantelomapoкарта (`karta) mapomardoвторник (v`tornik) mardio
markoмарка (marka) markomaroморе (`mor'e) maromasaĝo (masag^o) массаж (ma`sazh) masajo
mastroхозяин (xa`z'ain) domekapomateneутром (`utram) matenenmateniĝo (matenig^o) рассвет (rasv'et) albo
matenmanĝo (matenmang^o) завтрак (zavtrak) matenmanjomatenoутро (`utro) matenomaterialoматериал (mat'eri`alo) materialo
materioматерия (ma`t'erija) materiomebloмебель (`m'eb'el') meblomedikamentoлекарство (li`karstvo) medikamento
medioсреда (sr'e`da) mediomeditiразмышлял (razmyshl'a`l) refletimelodioмелодия (m'e`lodija) melodio
memсам (sam) samemembroчлен (chlen) membromemorfiksiзапомнил (zapomnil) memorfiksi
memorfiksiзапоминал (zapamina`l) memorfiksimemoriпомнил (`pomnil) memorimemoriпоинил (poinil) memori
memoriзапомнил (zapomnil) memorfiksimemoriзапоминал (zapamina`l) memorfiksimemoroпамять (`pam'at') memoro
memstaraсамостоятельный (samastaja`t'el'ny) memstandemenciiупомянул (upam'a`nul) mencionimenciiупоминал (upami`nal) mencioni
mendoзаказ (za`kaz) bukomensogiсолгал (sal`gal) lugimensogiлгал (lgal) lugi
merkredoсреда (sr'e`da) merkrediometaloметалл (m'e`tal) metalometalurgioметаллургия (metalur`giya) metalurgio
metiклал (klal) putimetroметр (m'etr) metrometropolitenoметрополитен (m'etropoli`ten) metropoliteno
mezoсередина (s'er'e`dina) midomezuroмера (m'e`ra) mezuromezuroмера (m'e`ra) mezuro
miя (ja) yomiaмой (moj) muemilтысяча (`tys'acha) mil
mililtoвойна (vaj`na) gueromiloтысяча (`tys'acha) milminменя (m'e`n'a) me
minusминус (`minus) minusominutoминута (vi`nuta) minutomiriудивлялся (udiv`l'as'a) mirisi
miriудивился (udi`vils'a) mirisimirigiудивил (udivil) mirigimirigiпоражал (para`zhal) mirigi
mirigiудивлял (udiv`l'al) mirigimisioмиссия (`musija) misiomizeraбедный (`b'edny) povre
mobiliziмобилизовал (mabilizo`val) mobilizimodeloмодель (ma`del') modelomodeloобразец (abra`z'ec) samplo
modernaсовременный (savr'e`m'eny) modernemodoмода (`moda) modomokiнасмехался (nasmi`xals'a) moki
mokiиздевался (izd'e`vals'a) mokimolaмягкий (m'axki) softemolekuloмолекула (ma`l'ekula) molekulo
momentoмомент (ma`m'ent) momentomonarkioмонархия (ma`narxija) monarkiomonatoмесяц (`m'es'ac) monato
mondoмир (mir) mondomonoденьги (d'en'gi) moneomontoгора (gara) monto
montriпоказал (paka`zal) montrimontriпоказывал (pa`kazyval) montrimontriloстрелка (st`r'elka) aro
monumentoпамятник (`pam'atnik) monumentomoralaморальный (ma`ral'ny) moralemordiкусался (kusa`ls'a) mordi
mordiкусал (kusa`l) mordimorgaŭ (morgau^) завтра (zavtra) mordeymortoсмерть (sm'ert') morto
moskvaмосковский (msko`fski) moskvemotivoоснование (asna`vanije) motivomotoroмотор (ma`tor) motoro
movadoход (xod) movomovadoдвижение (dvi`zhenije) movomoviпередвигал (p'er'edviga`l) movi
moviпередвинул (p'er'edvi`nul) movimultaмногий (mno`gi) multemulteмного (`mnoga) multen
multoмножество (m`nozhestva) multitudomurdiубивал (ubi`val) murdimurdiубил (u`bil) murdi
murmuriшептал (shep`tal) susurimurmuriпрошептал (prashep`tal) susurimuroстена (st'ena`) muro
musoмышь (mysq`) mausomuŝo (mus^o) муха (muxa) muskomutaнемой (n'e`moj) mute
muzeoмузей (mu`z'ej) muzeomuzikoмузыка (`muzyka) muziko

N

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
naciaнациональный (nacional'ny) nacienacioнация (na`cija) nacionaĝado (nag^ado) плавание (`plavanije) najo
naĝi (nag^i) поплыл (pa`plyl) swiminaĝi (nag^i) плыл (plyl) swiminajbaroсосед (sa`s'ed) neybaro
najloгвоздь (gvozd') naylonaskiпорождал (parazh`dal) borninaskiродил (ra`dil) borni
naskiрождал (razhda`l) borninaskiпородил (para`dil) borninaskiĝo (naskig^o) рождение (razh`d'enije) borno
naturaестественный (jes`t'estv'eny) naturalenaturoприрода (pri`roda) naturonaŭ (nau^) девять (d'e`v'at') nok
naŭa (nau^a) девятый (di`v'aty) nokenazoнос (nos) nazonaztukoносовой платок (nasa`voj pla`tok) naztuko
neне (n'e) noneнету (`n'etu) nouneнет (n'et) nou
nebuloтуман (tuman) nebulonecesaнужный (`nuzny) necesenecesaнеобходимый (niabxadimy) necese
negativaотрицательный (atricatil'ny) negativeneĝo (neg^o) снег (sn'ek) nejonegrandaнебольшой (n'ebal'`shoj) ingrande
neiотрицал (atri`cal) neginekни (ni) nineniaникакой (nika`koj) nene
neniamникогда (nikagda`) nentempnenieнигде (nigd'e) nenloknenielникак (nikak) nenen
nenioнечего (`n'echevo) nenonenioничто (nish`to) nenoneniuникто (nikto) nemo
neordinaraособенный (a`sobeny) inordinarenepoвнук (vnuk) neponepreнепременно (n'epr'e`m'ena) nepren
nervoнерв (n'erf) nervonevoплемянник (pl'e`m'anik) nevoniмы (my) nu
niaнаш (nash) nosenigraчёрный (`chorny) nigreninнас (nas) nos
niveloуровень (`urav'en') nivelonoне (n'e) nonokteночью (`noch'ju) nokten
noktoночь (noch) noktonoktomezoполночь (`polnach) minoktonombroчисло (chis`lo) nuomo
nomiназывал (nazy`val) naminomiназвал (naz`val) naminomoимя (im'a) namo
nordoсевер (`s'ev'er) nordonotoзамечание (zam'echa`nije) rimarkonovaновый (`novy) nove
novembroноябрь (na`jabr') novembronuну (nu) velnuancoоттенок (atenok) subtono
nuboоблако (`oblaka) nubonuloнуль (nul') zeronuloноль (nol') zero
numeroномер (`nom'er) numeronunтеперь (t'e`p'er') prezentennunaнынешний (`nyn'eshni) nune
nunaнастоящий (nasta`jashchy) nunenuntempaсовременный (savr'e`m'eny) modernenuntempeтеперь (t'e`p'er') prezenten
nurтолько (`tol'ka) nurnurвсего (vs'e`go) nurnurлишь (lish) nur
nurтолько (`tol'ka) nurnutriпитал (pi`tal) nutrinutriпрокормил (prokormil) nutri
nutriкормил (karmi`l) nutrinutriнакормил (nakarmi`l) nutri

O

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
objektoобъект (ab'jekt) objektoobjektoфигня (fign'a`) objektoobserviнаблюдал (nabl'u`dal) spekti
obskuraтёмный (`t'omny) darkeobskuraтемный (t'o`mny) darkeobstakloпрепятствие (pr'e`p'atstvije) obstaklo
obtuzaтупой (tupo`j) obtuzeoceanoокеан (ake`an) oceanoodoroзапах (zapax) odoro
oficialaофициальный (afici`al'ny) oficialeoficiroофицер (afi`cer) oficerooficistinoслужащая (sluz`as~aa`) oficista
oficoслужба (s`luzhba) servooftaчастый (cha`sty) ofteofteчасто (`chasta) often
okвосемь (vos'em') okokaвосьмой (vas'`moj) okeokaziслучился (sluchils'a) okazi
okaziсостоялся (sasta`jals'a) okaziokaziоказалось (akazalas') okaziokaziоказался (aka`zals'a) okazi
okcidentoзапад (zapat) vestooktobroоктябрь (ak`t'abr') oktobrookuloглаз (glas) okulo
okulvitrojочки (ach`ki) glasosokupiзанял (zan'al) okupiokupiзанимал (zani`mal) okupi
okupoдело (`d'elo) aferookupoзанятие (za`n'atije) aferoolнежели (`n'ezheli) perkvo
olчем (chem) perkvoombroтень (t'en') shatoondoволна (valna) galo
onklinoтётя (`t'ot'a) tantaonkloдядя (`d'ad'a) onklooperoопера (op'era) opero
opiniiпредположил (pr'etpola`zhil) supoziopiniiпредполагал (pr'etpola`gal) supoziopiniiрассчитывал (ras`chityval) supozi
opiniiполагал (palagal) supoziopinioмнение (m`n'enije) opiniooportunaудобный (u`dobny) komforteble
optimumigajoоптимизация (aptimiza`cija) optimizacioordenoорден (`ord'en) ordenoordoпорядок (par'adok) ordo
ordoniприказал (prika`zal) ordonioreзолотой (zalatoj) oreoreloухо (`uxo) orelo
orfoсирота (sira`ta) orfanoorganizadoорганизация (organizacia`) organizacioorganiziорганизовал (organizoval) organizi
orientiосмотрелся (asma`tr'els'a) orientisiorientiрсмотрелся (rsmotrelsa`) orientisiorientiсориентировался (sarijenti`ravals'a) orientisi
orientiориентировался (arijen`tiravals'a) orientisiorientiосматривался (as`matrivals'a) orientisiorientoвосток (vastok) oriento
originalaоригинальный (arigi`nal'ny) originaleoriginaloоригинал (arigi`nal) originaloornamiукрашал (ukras`al) orni
oroзолото (`zolata) goldoostoкость (kost') ostoovacioовация (avacija) ovacio
ovoяйцо (jaj`co) ovo

P

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
pacaмирный (`mirny) pacifikepacoмир (mir) paksopafiстрелял (stril'al) tiri
pafiстрельнул (st`r'el'nul) tiripafiloружьё (ruzh'jo) fusilopagiрасплачивался (raspla`chivals'a) pagi
pagiзаплатил (zaplatil) pagipagiплатил (pla`til) pagipaĝo (pag^o) страница (stra`nica) pajo
pakajoпакет (paket) pakopalpebroвеко (v'e`ko) okulidopalpebrumiморгнул (margnu`l) blinki
palpebrumiморгал (mar`gal) blinkipalpebrumiзаморгал (zamarga`l) blinkipalpiосязал (as'a`zal) palpi
palpiощупал (as`chupal) palpipalpiщупал (`schupal) palpipalpiпощупал (pa`schupal) palpi
paltoпальто (`pal'to) paltopanegiraхвалебный (xva`l'ebny) elogiepanoхлеб (xl'ep) bredo
pantalonoштаны (shta`ny) pantalonopantalonoбрюки (br'uki) pantalonopaperoбумага (bumaga) papero
paralelaпараллельный (para`l'elq`ny) paralelepardoniпростил (prasti`l) pardoniparencoродственник (`rodstv'enik) parento
parfumoдухи (duxi) parfumoparkoпарк (park) parkoparoliговорил (gavaril) paroli
paroliзаговорил (zagavari`l) paroliparolisговорил (gavaril) paroliparolisзаговорил (zagavari`l) paroli
parteroчастица (chas`tica) partikulopartetoчастица (chas`tica) partikulopartioпартия (`partija) partio
partoчасть (chast') partopartoраздел (raz`d'el) partopartoprenantoучастник (u`chasnik) participanto
partopreniпринял участие (prn'al uchastiye) partoprenipasaĝero (pasag^ero) пассажир (pasa`zhir) pasajeropasiпроходил (praxa`dil) trairi
pasiпрошёл (prasho`l) trairipasioстрасть (strast') pasiopaŝo (pas^o) шаг (shak) stepo
pasportoпаспорт (`paspart) pasportopatrinoмать (mat') matrapatrioродина (`rodina) patrio
patriotismoпатриотизм (patria`tizm) patriotismopatroотец (a`t'ec) patropecoкусок (ku`sok) peco
pejzaĝo (pejzag^o) пейзаж (p'ej`zazh) peyzajopeliпогнал (pagna`l) rapidigipeliгнал (gnal) rapidigi
peltoшуба (`shuba) shubopendiвисел (vi`s'el) hangipenetriпроникал (pranika`l) permei
penetriпроник (prani`k) permeipeniстарался (sta`rals'a) penipeniпостарался (pasta`rals'a) peni
pensiподумал (padu`mal) pensipensiдумал (`dumal) pensipentrartoживопись (`zhivapis') pentrado
pentriрисовал (risaval) dravipentriнарисовал (narisa`val) draviperdiутерял (ut'e`r'al) perdi
perdiутратил (ut`ratil) perdiperdiпотерял (patir'al) perdiperdiтерял (t'e`r'al) perdi
pere deпосредством (pas`r'edstvam) per helpo depereiпогиб (pa`gip) pereipereiпогибал (pagi`bal) perei
pereiгибнул (gibnul) pereiperfektaсовершенный (sav'ershe`ny) perfekteperiferioпериферия (peri`ferija) periferio
periferioокраина (ak`raina) periferioperiodoпериод (p'e`riad) periodopermesiпозволил (paz`volil) permeti
permesiпозволилр (pozvolilr) permetipermesiпозволял (pazva`l'al) permetipersekutiпреследовал (pr'esl'e`daval) persekuti
personoличность (lichnast') personopersonoперсона (p'er`sona) personopersvadiуговаривал (uga`varival) persuadi
persvadiуговорил (ugava`ril) persuadipetiпросил (pra`sil) petipetiпопросил (papra`sil) peti
pezoвес (v'es) pezopiedeпешком (p'esh`kom) futenplaĉi (plac^i) понёравился (pono`ravilsa`) gusti
plaĉi (plac^i) понравился (pan`ravils'a) gustiplaĉi (plac^i) приглянулся (prigl'a`nuls'a) gustiplaĉi (plac^i) нравился (n`ravils'a) gusti
placoплощадь (`ploshchad') placoplafonoпотолок (pata`lok) plafonoplanedoпланета (pla`n'eta) planeto
plankoпол (pol) plankoplanoплан (plan) planoplataĵo (plataj^o) равнина (rav`nina) pleano
plejсамый (samy) la pluplenaполный (`polny) pleneplendiжаловался (`zhalovals'a) kompleni
plenumiисполнил (is`polnil) realigiplenumiисполнял (ispal`n'al) realigiplenumisвыполнял (vypal`n'al) plenumi
plenumisвыполнил (`vypalnil) plenumiplezuroудовольствие (udavol'stvije) plezuropliболее (bo`leje) pli
pli frueраньше (`ran'she) pli fruenplifortiĝo (plifortig^o) усилие (usilije) strechoplimultigoувеличение (uv'eli`chenije) pligrandigo
ploriзаплакал (zapla`kal) ploriploriпоплакал (papla`kal) ploriploriплакал (`plakal) plori
pluболее (bo`leje) pliplu neбольше не (bolq`s`e ne) pli noplumingoручка (ru`chka) plumeo
plumoперо (pi`ro) penoplurajмногие (m`nogije) loteplusплюс (pl'us) pluso
pluvoдождь (dozhd') pluvopoпо (pa) oppoetoпоэт (pa`et) poeto
poezioпоэзия (pa`ezija) poeziopolitikaполитический (pali`ticheski) politikepolitikoполитика (pali`tika) politiko
poloполяк (pal'a`k) polonopolvoпыль (pyl') polvopomoяблоко (`jabloko) aplo
pontoмост (most) pontopopoloнарод (na`rot) popolopopularaизвестный (iz`v'esny) populare
porради (radi) porporдля (dl`a) porpor keс тем чтобы (s t'em ch`toby) porke
por keчтобы (sh`toby) porkepordegoворота (varota) pordegopordoдверь (dver') pordo
portiпонёс (pan'o`s) portiportiносил (na`sil) portiportiнёс (n'os) porti
posediобладал (abla`dal) posediposediвладел (vladel) posedipoŝo (pos^o) карман (kar`man) poketo
postпосле (`posl'e) postpostвслед за (fsl'et za) postpostспустя (spus`t'a) post
postспустя (spus`t'a) postpostвслед за (fsl'et za) postpostпосле (`posl'e) post
posteпосле чего (`posl'e che`vo) postenposteдалее (`dal'eje) postenposteзатем (za`t'em) posten
posteпотом (potom) postenpostenoдолжность (`dolzhnast') postenopoŝtkarto (pos^tkarto) открытка (at`krytka) postkardo
postmorgaŭ (postmorgau^) послезавтра (posl'e`zavtra) postmordeypoŝto (pos^to) почта (poc`ta) postopostuliзатребовал (zatr'e`baval) postuli
postuliпотребовал (patr'e`baval) postulipostuliтребовал (t`reboval) postulipotencoмогущество (ma`guschestva) potentego
potencoмощь (mosch) fortegopoviсмог (smok) povipoviмог (mog) povi
pozicioпозиция (paziciya) poziciopozitivaположительный (pala`zhit'el'ny) pozitivepravaправый (`pravy) prave
precizaчткий (c`tkij) precizeprecizaчёткий (chotki) precizeprecizaчеткий (cho`tki) precize
preferaпредпочтительный (pretpachtitel'ny) preferepreferiпредпочитал (pr'edpachi`tal) preferipreĝi (preg^i) молился (ma`lils'a) pregi
prelegoлекция (`l'ekcuja) lekciopremiподавил (pada`vil) pressipremiнадавил (nadavi`l) pressi
premiдавил (da`vil) pressipreniбрал (bral) prenipreniвзял (vz'al) preni
prenisбрал (bral) preniprenisвзял (vz'al) preniprepariприготовил (priga`tovil) prepari
prepariподготовил (padga`tovil) preparipresiнапечатал (nap'e`chatal) printipresiпечатал (p'echa`tal) printi
preskaŭ (preskau^) чуть (chut') preskpreskaŭ (preskau^) почти (pach`ti) preskpretaготовый (gatovy) prete
pretekstoповод (povat) pretekstopretendoпретензия (pri`tenzija) pretendopreterlasiпропустил (prapu`stil) forleti
preterlasiпропускал (prapus`kal) forletiprezentadoпредставление (pr'edstav`l'enije) prezentoprezentiпредъявлял (pr'ed'jav`l'al) prezenti
prezentiпредставлял (pr'edstav`l'al) prezentiprezentiпредъвил (pr'ed'ya`vil) prezentiprezentiпредъявил (pr'ed'ya`vil) prezenti
prezentiпредставил (pridstavil) prezentiprezoцена (ce`na) prezopriобо (aba) on
priпро (pro) onpriо (o) onpriоб (ob) on
prilaboriобработал (abrabo`tal) procesiprilaboriобрабатывал (obrabatyval) procesipriliĉigi (prilic^igi) обогатил (abagatil) richigi
priliĉigi (prilic^igi) обогащад (obogas~ad) richigipriliĉigi (prilic^igi) обогащал (abaga`schal) richigiprincipoпринцип (`princyp) principo
printempeвесной (v'es`noj) primaverenprintempoвесна (vis`na) primaveropriparoliописал (api`sal) proskribi
priskribiописал (api`sal) proskribiproиз-за (i`zza) proprobiпопробовал (pap`robaval) provei
probiпробовал (probaval) proveiprobiиспробовал (is`proboval) proveiproblemoпроблема (prab`l'ema) problemao
procedoпроцедура (pracedura) proceduroprocezoпроцесс (praces) procesoproduktadoпроизводство (praizvodstva) produktado
produktiпроизводил (praizva`dil) produktiproduktiпроизвёл (praiz`v'ol) produktiprofesioпрофессия (pra`f'esija) profesio
profesoroпрофессор (pra`f'esar) profesoroprofundaглубокий (glu`boki) profundeprognozoпрогноз (prag`nos) predikcio
programoпрограмма (prag`rama) programoprogresiуспел (us`p'el) progresiprogresiпрогрессировал (pragresiroval) progresi
progresiуспевал (usp'e`val) progresiprogresoпрогресс (pragres) progresoprojektoпроект (pro`jekt) projekto
proklamiпровозгласил (provozgla`sil) proklamiproklamiпровозглашал (provozgla`shal) proklamiprokrastiоткладывал (atkladyval) postponi
prokrastiотложил (atla`zhil) postponiproksimaблизкий (b`lizki) proksimeproksimigiприблизил (prib`lizil) proksimigi
proksimigiприближал (pribli`zhal) proksimigiproksimumeприблизительно (pribli`zit'el'na) chirkenproletoпролетарий (proletarij) proletario
promeniпрогулялся (pragu`l'als'a) promenipromeniпрошёлся (prasho`ls'a) promenipromeniгулял (gul'al) promeni
promeniпогулял (pagul'a`l) promenipromesiпообещал (paab'escha`l) promesipromesiобещал (ab'e`schal) promesi
proponiпредложил (pr'edla`zhil) proponipropraсобственный (sopstveny) proprepropraĵo (propraj^o) собственность (`sobstv'enast') proprieto
proprecoсобственность (`sobstv'enast') proprietoprotestiвыражал протест (vyra`zhal pro`t'est) protestiprotestiпротестовал (pratestoval) protesti
proviиспробовал (is`proboval) proveiproviпопробовал (pap`robaval) proveiproviпробовал (probaval) provei
provizoзапас (zapas) storoprovizoraвременный (vr'em'eny) temporepruvoдоказательство (daka`zat'el'stva) pruvo
pseŭdonomo (pseu^donomo) псевдоним (psevdonim) pseudonimopublikoпублика (publika) publikopublikoобщественность (ab`schestvenast') publiko
puniнаказывал (naka`zyval) punishipuniнаказал (nakaza`l) punishipunktoточка (tochka) punkto
punktoпункт (punkt) punktopuraчистый (chisty) nikepureчисто (chi`sta) niken
puŝi (pus^i) толкнул (talk`nul) pushipuŝi (pus^i) толкал (tal`kal) pushi

R

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
rabatoскидка (ski`dka) ribetoracioразум (razum) racioradikoкорень (`koren') ruto
radioлуч (luch) raioradioрадио (`radio) radioradroрамка (ramka) frameto
rajtigitoуполномоченный (upalnamocheny) reprezantivorajtoправо (`pravo) raytorakontiрассказал (raskazal) rakonti
rakontiрассказывал (rass`kazyval) rakontirakontiповедал (pa`v'edal) rakontirakontoрассказ (ras`skas) rakonto
randoкрай (kraj) edjorapidaбыстрый (bystry) rapiderapideбыстро (`bystra) rapiden
rapidiпоспешил (pasp'e`shil) hastirapidiспешил (sp'e`shil) hastirapidoскорость (s`korast') rapido
raportiдоложил (dala`zhil) reportiraportiдокладывал (dak`ladyval) reportiratoкрыса (krysa) rato
raziбрил (bril) razireakcioреакция (ri`akcija) reakciorealaреальный (re`al'ny) reale
realeвправду (vpravdu) realenrealeв самом деле (v sa`mam d'el'e) realenrealeдействительно (dejstvitel'na) realen
realeпоистине (pai`stine) realenrealigiисполнял (ispal`n'al) realigirealigiисполнил (is`polnil) realigi
reciprokaвзаимный (vza`imny) reciprokeredakcioредакция (r'e`dakcija) redakcioreduktiсокращал (sakras`chal) kurtigi
reduktiсократил (sakratil) kurtigireeвновь (vnov') denovenreeзаново (`zanavo) denoven
reeопять (a`p'at') denovenreeснова (s`nova) denovenreenобратно (ab`ratna) returnen
refuĝi (refug^i) укрылся (ukry`ls'a) refugisiregiправил (pravil) governireĝidi (reg^idi) покраснел (pakras`n'el) redeni
reĝidi (reg^idi) краснел (kras`n'el) redeniregionoокруг (`okruk) distriktoregionoрайон (rayon) distrikto
reĝisoro (reg^isoro) режиссёр (rezhis'or) rejistoregistaroправительство (pra`vit'el'stva) governoregnoгосударство (gasudarstva) stato
reĝo (reg^o) король (ka`rol') kingoreguloправило (`pravilo) regulorekomendiрекомендовал (rikamendaval) rekomendi
rekoniузнал (uz`nal) ekkonirekoniпознал (pazna) ekkonirektaпрямой (`pr'amoj) rekte
renkontiвстречал (vstre`chal) renkontrirenkontiвстретил (vstr'etil) renkontrirenkontiвстретил (vstre`til) enkonti
renkontoвстреча (vs`tr'echa) renkontrorenversiперевернул (p'er'ev'ernu`l) renversirenversiопрокинул (apra`kinul) renversi
renversiопрокидывал (apra`kidyval) renversireprezentantoпредставитель (pr'etsta`vitel') reprezentantorespeguliотражал (atrazhal) reflekti
respondecaответственный (at`v'etstv'eny) respondecerespondiответил (atve`til) respondirespondiотвечал (atv'e`chal) respondi
respondoответ (at`v'et) respondorestaŭri (restau^ri) восстанавливал (vasta`navlival) rekonstruirestaŭri (restau^ri) восстанавливал (vasta`navlival) rekonstrui
restaŭri (restau^ri) восстановил (vastana`vil) rekonstruirestiоставался (asta`vals'a) restirestiостался (as`tals'a) resti
reteniудержал (ud'erzha`l) retenireteniсдержал (sd'er`zhal) retenireteniсдерживал (s`d'erzhival) reteni
retoсеть (s'et') netoretorikoриторика (ri`torika) retorikoreveniвозвращался (vazvra`schaksa') returni
reveniвозвратился (vazvra`tils'a) returnirevenisвернулся (virnuls'a) revenireviгрезил (gr'e`zil) revi
revivigoвозрождение (vazrazh`d'enije) renesansorevoмечта (m'ech`ta) dremorevuoжурнал (zhurnal) revuo
rezigniотказывался (atka`zyvals'a) rifuzisirezigniотказался (atka`zals'a) rifuzisirezistiсопротивлялся (saprativl'a`ls'a) rezisti
rezonaрезонный (rezony) rezonablerezultoследствие (s`l'edstvije) rezultorezultoрезультат (r'ezul'`tat) rezulto
ribeloвосстание (vas`tanije) ribeloriĉa (ric^a) богатый (bagaty) richericeviполучил (palu`chil) recevi
riceviполучал (palu`chal) receviriceviобрёл (abr'o`l) receviricevisполучил (palu`chil) recevi
ricevisполучал (palu`chal) receviricevisобрёл (abr'o`l) receviridetiусмехнулся (usm'ex`nuls'a) soridi
ridetiусмехался (usm'e`xals'a) soridiridiсмеялся (smija`ls'a) ridiridoсмех (sm'ex) rido
rifuziотказал (atkaza`l) rifuzirifuziотказывал (at`kazyval) rifuzirigardantoзритель (z`rit'el) rigardanto
rigardiсмотрел (smatrel) rigardirigardiпосмотрел (pasmat`r'el) rigardirilatoотношение (atnashenije) rilato
rimarkiзамечал (zam'e`chal) rimarkirimarkiзаметил (za`m'etil) rimarkirimarkiподмечал (padm'e`chal) rimarki
rimarkiподметил (pad`m'etil) rimarkirimarkindaзамечательный (zam'echa`t'el'ny) rimarkinderimedoсредство (`sredstva) rimedo
ringoкольцо (kal'`co) ringoringoколечко (kal'e`chka) ringoripetiповторил (pavta`ril) repeti
ripetiповторял (povta`r'al) repetiripoziотдыхал (atdy`xal) repoziripoziотдохнул (atdax`nul) repozi
ripozoотдых (`otdyx) repozoriskiрискнул (risknu`l) riskiriskiрисковал (riskava`l) riski
riveliĝi (rivelig^i) представал (pr'edsta`val) apeririveliĝi (rivelig^i) предстал (pr'ed`stal) apeririveliĝi (rivelig^i) проявлялся (prajav`l'als'a) aperi
riveliĝi (rivelig^i) появлялся (pajav`l'als'a) apeririveliĝi (rivelig^i) появился (paja`vils'a) apeririveroрека (ri`ka) rivero
roboплатье (platq`e) dresorompiсломал (sla`mal) rompirompiломал (la`mal) rompi
rondaкруглый (krugly) ronderonĝi (rong^i) грыз (gryz) rodirozoроза (`roza) rozo
ruĝa (rug^a) красный (krasny) rederuĝigi (rug^igi) сделал красным (sdelal krasnym) redigirusaрусский (ruski) russe
ruseпо-русски (pa-ru`ski) russenrusoрусский (`ruski) russoruzaхитрый (xitry) ruze

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝafo (s^afo) овца (avca) shafa

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
saĝa (sag^a) умный (`umny) mense

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝajni (s^ajni) казался (ka`zals'a) sembli

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sakoсумка (sumka) bagosalajroзарплата (zarplata) laborpagosaloсоль (sol') salto
saltiпрыгнул (`prygnul) soltisaltiпрыгал (p`rygal) soltisalutoпривет (pri`v'et) halo
salutonздравствуйте (zd`rastvujt'e) salutsalutonздрасте (zd`rasti) salutsalutonздравствуй (zd`rastvuj) salut
samaсам (sam) samesameтакже (`takzhe) gamsamtempeодновременно (adnavr'e`m'ena) samtempen
sanaздоровый (zdarovy) sane

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝanceliĝi (s^ancelig^i) шатался (sha`tals'a) shanceli

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sandaloсанндалия (san`dalija) sandalo

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝanĝi (s^ang^i) менял (m'e`n'al) varikiŝanĝi (s^ang^i) поменял (pam'en'a`l) variki

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sangoкровь (krof') sango

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝanĝo (s^ang^o) изменение (icminenije) alligo

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sanktaсвященный (sv'a`shcheny) santesanktaсвятой (sv'a`toj) santesapoмыло (`mylo) sapo

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝarĝo (s^arg^o) груз (gruz) loudo

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sataсытый (syty) sate

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝati (s^ati) любил (l'u`bil) amiŝati (s^ati) оценивал (a`cenival) valiŝati (s^ati) оценил (ace`nil) vali

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
saviспасал (spa`sal) savisaviизбавил (izbavil) savisaviспас (spas) savi
sciencaнаучный (na`uchny) sentikesciencistoучёный (u`chony) cientistosciencoнаука (na`uka) senco
sciiзнал (znal) kueniscipoviумел (u`m'el) kuniseежели (je`zheli) if
seесли (`jesli) ifseесли (`jesli) ifseколи (ko`li) if
seколи (ko`li) ifseежели (je`zheli) ifsedно (no) bat
seĝo (seg^o) стул (stul) stulosekaсухой (su`xoj) sekesekcioотдел (atd'el) sekcio
sekretoсекрет (s'ek`r'et) sekretoseksoсекс (s'eks) seksosekundoсекунда (s'e`kunda) sekundo
sekurecoбезопасность (b'eza`pasnost') sindanjerosekveзначит (zna`chit) ergensekveследовательно (sl'edavat'e`l'naf) ergen
sekviпродолжал (pradal`zhal) sekvisekviпродолжил (pradolzhil) sekvisekviследовал (s`l'edaval) sekvi
sekvontaбудущий (`buduschy) futuresemajnoнеделя (n'e`d'el'a) semanosenбез (b'es) sin
senĉesa (senc^esa) непрерывный (nipriryvny) kontinuesencoсмысл (smysl) sensosendependaнезависимый (n'eza`visimyj) sindepende
sendependoнезависимость (n'eza`visimast') sindependecosendiпосылал (pasy`lal) sendisendiпослал (pas`lal) sendi
sendiотправил (atp`ravil) sendisendiотправлял (atprav`l'al) sendisenlimaнеограниченный (niogranicheny) sinlime
senpagaбесплатный (b'esp`latny) sinpagesenprecedencaбеспрецедентный (bispricedentny) sincedentesensacioсенсация (sensacia`) sensacio
sentiчувствовал (`chustvaval) sentisentiчуял (chu`jal) sentisentiпочувствовал (pachustvaval) senti
sentiучуял (uchu`jal) sentisentoчувство (`chustvo) sentosepсемь (s'em') sep
sepaседьмой (`s'ed'moj) sepeseptembroсентябрь (s'en`t'abr') septembroserĉi (serc^i) искал (is`kal) seari
serĉi (serc^i) разыскал (razys`kal) seariserĉi (serc^i) разыскивал (ra`zyskival) seariserĉi (serc^i) поискал (pais`kal) seari

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝerco (s^erco) шутка (`shutka) skerco

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
serenaясный (jasny) klareseriozaсерьезный (s'er'yo`zny) seriozeseriozaсерьёзный (sir'jozny) serioze
serviслужил (slu`zhil) servisesшесть (shest') sesseveraстрогий (st`rogi) severe
sezonoсезон (s'e`zon) sezonosezonoвремя года (v`r'em'a `goda) sezonosferoсфера (sf'e`ra) sfero

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝi (s^i) она (ana) ela

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
siaсвой (svoj) sue

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝia (s^ia) ее (jejo`) lae

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sidiсидел (sidel) sidisidiпосидел (pasi`d'el) sidisidiпосидел (pasi`d'el) sidi
sidiсидел (sidel) sidisignaloсигнал (sig`nal) signalosignoзнак (znak) signo
silentiмолчал (mol`chal) silentisilentiзамолчал (zamal`chal) silentisilentiпомолчал (pamalcha`l) silenti
silentoмолчание (mal`chanije) silentosimilaподобный (padobny) similesimilaпохожий (pa`xozhy) simile
similaсхожий (sxo`zhy) similesimileнаподобие (napa`dobije) similensimileнаподобиу (napodobiu) similen
simileвроде (v`rod'e) similensimpatioсимпатия (sim`patija) simpatiosimplaпростой (pras`toj) simple
simplaоднозначный (adna`znachny) simple

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝin (s^in) её (jejo`) lea

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sinceraискренний (`iskr'eni) sinceresinceraоткровенный (atkara`veny) sinceresingardaосторожный (astarozhny) atenteme
sinjoroгосподин (gaspa`din) senioro

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝipo (s^ipo) корабль (karabl') shipoŝipo (s^ipo) судно (sudna) shipoŝiri (s^iri) порвал (parva`l) resi
ŝiri (s^iri) рвал (rval) resi

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sistemoсистема (sis`t'ema) sistemosituacioситуация (situ`acija) situaciosituacioположение (palazhenije) situacio
skeletoскелет (sk'e`l'et) skeletosklavoраб (rap) sklavoskribiнаписал (napi`sal) skribi
skribiзаписал (zapi`sal) skribiskribiписал (pi`sal) skribiskribtabloписьменный стол (pisq`mennyj stol) desko
skuiпомотал (pama`tal) skuiskuiтряс (tr'as) skuiskuiрасшатал (rasshatal) skui

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝlosi (s^losi) запер (`zap'er) lokiŝlosi (s^losi) запирал (zapiral) lokiŝlosi (s^losi) замкнул (zamknul) loki
ŝlosilo (s^losilo) ключ (kl'uch) keyoŝlosilo (s^losilo) ключ (kl'uch) keyoŝnuro (s^nuro) шнур (shnur) flekso

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sobraтрезвый (tr'e`zvy) sobresocioобщество (`obschestva) sociosoifiжаждал (`zhazhdal) sedi
soifoжажда (`zhazhda) sedosolaединственный (je`dinstv'eny) singlesoldatoсолдат (sal`dat) soldato
solenaторжественный (tarzhestvenny) solenesomeroлето (`l'eto) somerosonĝo (song^o) сон (son) dormo
sonoзвук (zvuk) sonosonoriloколокол (`kolakol) kampanosortoучасть (`uchast') destino
sortoсудьба (sud'ba) destinosovaĝa (sovag^a) дикий (diki) sovaje

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝovi (s^ovi) всунул (v`sunul) ensoviŝovi (s^ovi) запихивал (zapi`xival) ensoviŝovi (s^ovi) засунул (za`sunul) ensovi
ŝovi (s^ovi) всовывал (`vsovyval) ensoviŝovi (s^ovi) совал (sa`val) ensoviŝovi (s^ovi) сунул (`sunul) ensovi

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
spacoпространство (prast`ranstva) spacospecialaспециальный (sp'tcy`al'ny) specialespeguloзеркало (`z'erkala) spegulo
spektakloспектакль (sp'ek`takl') spektaklospertoопыт (`opyt) eksperenciospiriдышал (dy`shal) spiri
spiritoдух (dux) spiritospite alнесмотря на (nismatra` na) malgrenspiten alнесмотря на (nismatra` na) malgren
sportoспорт (sport) sporto

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝranko (s^ranko) шкаф (shkaf) arono

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
stariстоял (sta`jal) standistariпостоял (pasta`jal) standistartiстартовал (starta`val) starti
statoсостояние (sasta`janije) statusostatoстатус (status) statuso

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝtato (s^tato) государство (gasudarstva) stato

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
statutoустав (us`taf) manualo

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝteli (s^teli) украл (ukra`l) steli

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
steloзвезда (zviz`da) stelostimuliстимулировал (stimu`liraval) stimulistimuliпоощрил (paashchril) stimuli

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝtofo (s^tofo) материя (ma`t'erija) stufoŝtono (s^tono) камень (`kam'en') stonoŝtormo (s^tormo) буря (bur'a) stormo

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
strandoпляж (pl'azh) playostrangaстранный (st`rany) stranestreboстремление (str'em`l'enije) celo
streboклетка (kletka) celostreboкамера (kamera) celostrioполоса (pala`sa) strio

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝtrumpo (s^trumpo) чулок (chu`lok) strumpo

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
studadoизучение (izu`chenije) studadostudentinoстудентка (stude`ntka) studentastudentoстудент (stu`d'ent) studento
studiизучал (izu`chal) trastudistudiизучил (izu`chil) trastudistultaглупый (g`lupy) stupide
stultuloглупец (glu`p'ec) stupidulostumpoобрубок (abru`bak) stumpostump

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝtupo (s^tupo) ступень (stup'e`n') stupo

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
subпод (pot) subsubпод (pot) subsubdiskoчасть (chast') parto
subdiskoраздел (raz`d'el) partosubiteвдруг (vdruk) subitensubiteвнезапно (vn'e`zapna) subiten
substrekiподчеркнул (patcherknul) substrekisubvestaĵo (subvestaj^o) бельё (bel'yo) linajosudoсуд (sut) sudo
sudoюг (juk) sudosuferiстрадал (stradal) suferisuferiпострадал (pastra`dal) suferi
sufiĉe (sufic^e) хватит (xva`tit) suficensufiĉe (sufic^e) достаточно (dastata`chna) suficensufiksoсуффикс (su`fiks) sufikso
sufokiзадушил (zadushi`l) strangulisufokiдушил (dushi`l) strangulisukcesoудача (uda`cha) sukceso
sukcesoуспех (us`p'ex) sukcesosukoсок (sok) suko

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝuldo (s^uldo) обязанность (a`b'azanost') devoŝuldo (s^uldo) долг (dolk) devoŝultro (s^ultro) плечо (plicho`) shultro

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
sumoсумма (su`ma) sumosunoсолнце (sonce) suno

Ŝ

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ŝuo (s^uo) башмак (bash`mak) butecho

S

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
superсверх (sv'erx) supersuperсверх (sv'erx) supersuperнад (nat) super
superaстарший (s`tarshy) superesuperaвысший (vysshy) superesuperfluaизлишний (iz`lishnij) superflue
superfluaлишний (li`shni) superfluesupoсуп (sup) suposupoziпредполагал (pr'etpola`gal) supozi
supoziрассчитывал (ras`chityval) supozisupoziполагал (palagal) supozisupoziпредположил (pr'etpola`zhil) supozi
supraверхний (`v'erxni) supresupreniriподнялся (padn'a`ls'a) ascendisurна (na) sur
surmetiнадел (na`d'el) surmetisurmetiнадевал (nad'e`val) surmetisurpriziудивил (udivil) mirigi
surpriziудивлял (udiv`l'al) mirigisurpriziпоражал (para`zhal) mirigisurskriboнадпись (`nadpis') surskribo
suspektiподозревал (padazr'eva`l) suspektisuspektiзаподозрил (zapado`zril) suspektisuspiriвздохнул (vzdax`nul) sospiri
suspiriвздыхал (vzdy`xal) sospirisuverenaсувереннный (suve`reny) suverene

T

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
t. e.то есть (to jest') sto establoстол (stol) tablotablotukoскатерть (`skat'ert') mapelo
tabuloклассная доска (klassnaa` doska) tabulotabuloдоска (doska) boarotaĉmento (tac^mento) отряд (at`r'at) trupo
tagmanĝo (tagmang^o) обед (a`b'ed) tagmanjotagoдень (den') tagotaksiоценивал (a`cenival) vali
taksiоценил (ace`nil) valitamenвсё-таки (vs'o-taki) tamentamenвсе-таки (vse-taki) tamen
tamenзато (za`to) tamentamenвсё же (vs'o zhe) tamentamenоднако (ad`naka) tamen
tamenкак ни (kak ni) tamentamenвсе же (vs'o zhe) tamentamenтаки (taki`) tamen
tapiŝo (tapis^o) ковёр (kav'or) tapetotaskoзадание (zadanije) taskotaskoзадача (za`dacha) problemo
taskoпроблема (prabl'ema) problemotasoчашка (chashka) tasotaŭga (tau^ga) годный (godnyj) fite
tavoloслой (sloj) tavolotavoloулица (ulica) stratoteatroтеатр (t'e`atr) teatro
tegmentoкрыша (`krysha) tetoteknikoтехника (`t'exnika) teknikotekstoтекст (t'ekst) teksto
telefoniзвонил (zvanil) telefonitelefoniпозвонил (pazva`nil) telefonitelefonisпозвонил (pazva`nil) telefoni
telefonisзвонил (zvanil) telefonitelefonoтелефон (t'el'e`fon) telefonoteleroтарелка (ta`r'elka) telero
temoтема (tema) temotempoвремя (vr'em'a) tempotempolimoсрок (srok) termo
tendaroлагерь (lag'er') kampoteniдержал (d'er`zhal) teniteoriaтеоретический (tiariticheski) teorie
teorioтеория (t'e`orija) teorioteraземной (z'em`noj) tereteritorioтерритория (t'eri`torija) teritorio
teroземля (ziml'a) teroterpomoкартофель (kar`tofel') potatoterpomoкартошка (kar`toshka) potato
teruraужасный (u`zhasny) teribleteruroужас (uzhas) terurotiaтакой (ta`koj) tuale
tiaтаковой (taka`voj) tualetialпотому (pata`mu) terketialи потому (i pata`mu) terke
tiamтогда (tag`da) sventiamaтогдашний (tag`dashni) tuametieтам (tam) sten
tie ĉi (tie c^i) здесь (z`d'es') estentielтак (tak) tomtielтак (tak) tom
tienтуда (tuda`) svamtienдотуда (datu`da) svamtimiопасался (apa`sals'a) timi
timiбоялся (ba`jals'a) timitimoопасение (apaseniye) timotimoопаска (apa`ska) timo
tioтот (tot) stetiomстолько (cto`l'ka) tanttipoтип (tip) tipo
tiriпотянул (pat'a`nul) pulitiriтянул (t'a`nuk) pulitiriзатащил (zataschi`l) dregi
tiriпотащил (pataschy`l) dregitiriтащил (taschy`l) dregititoloтитул (titul) titulo
tiuтот (tot) stetoleriтерпел (t'er`p'el) toleritoleriстерпел (st'erp'e`l) toleri
tomatoпомидор (pami`dor) tomatotomboмогила (ma`gila) grabotonoтон (ton) tuono
tortoторт (tort) tortotostoтост (tost) tostotraсквозь (skvoz') tra
traпо (pa) tratraнасквозь (naskvoz') tratradicioтрадиция (tradicija) tradicio
tradukantoпереводчик (piri`votchik) tradukistotradukiпереводил (p'er'eva`dil) tradukitradukiперевёл (p'er'e`v'ol) traduki
tradukoперевод (p'er'evo`t) tradukotrafiпопадал (papa`dal) trafitrafiпопал (pa`pal) trafi
trafiочутился (achu`tils'a) trafitraflugiпролетел (pral'e`t'el) traflugitrajnoпоезд (`pojest) treyno
trajtoчерта (cher`ta) tretotraktatoдоговор (dogavor) paktotraktoroтрактор (tra`ktar) traktoro
tramoтрамвай (tram`vaj) tramotranĉi (tranc^i) резал (r'ezal) kutitranĉi (tranc^i) порезал (par'e`zal) kuti
tranĉilo (tranc^ilo) нож (nosh) nayfotrankvilaспокойный (spa`kojny) trankviletransчерез (`cheres) trans
transdoniпередавал (p'er'eda`val) pasitransdoniпередал (p'er'e`dal) pasitransformiĝi (transformig^i) превратился (pr'evra`tils'a) transformisi
transformiĝi (transformig^i) превращался (pr'evra`schals'a) transformisitransportoтранспорт (t`ransport) transportotransverseпоперёк (paper'ok) alarjen
trarigardiосмотрел (asmat`rel) ekzamenitrarigardiосматривал (as`matrival) ekzamenitrarigardiосмотрел (asmat`rel) ekzameni
trarigardiпросматривал (pras`matrival) traregarditrarigardiпросмотрел (prasmat`r'el) traregarditrarigardiосматривал (as`matrival) ekzameni
trasorbiпропитывал (prapi`tyval) saturitrasorbiпропитал (prapita`l) saturitreочень (ochen') tre
treegeочень (ochen') tretremiдрожал (dra`zhal) tremitrezoroсокровище (sak`rovische) trezoro
triтри (tri) tritriaтретий (t`r'eti) trietriangulaтреугольный (treugolq`nyj) triangule
trianguloтреугольник (tr'eu`gol'nik) trianglotrinkiвыпил (`vypil) trinkitrinkiпил (pil) trinki
triopoвтроём (vtrajo`m) triopentroслишком (`slishkom) trotrogoкорыто (ka`ryta) koreto
trogoкоёрыто (koo`ryto) koretotrolebusoтроллейбус (tra`l'ejbus) troleybusotrompiобманывал (ad`manyval) engani
tronoтрон (tron) tronotronoпрестол (pr'e`stol) tronotroviобретал (abreta`l) trovi
troviобрёл (abr'o`l) trovitroviнаходил (naxa`dil) trovitroviнашел (nasho`l) trovi
troviнашёл (na`shol) trovitrudiнавязал (nav'a`zal) atruditrudiнавязывал (nav'azyval) atrudi
trunkoпалка (`palka) stokotruoдырка (`dyrka) truhotruoдыра (dy`ra) truho
tujсейчас (si`chas) nautukoплаток (pla`tok) tukoturmentiпомучал (pa`muchal) turmenti
turmentiзамучил (za`muchil) turmentiturmentiмучал (`muchal) turmentiturmentiизмучал (izmu`chal) turmenti
turmentiмучил (`muchil) turmentiturniвертел (v'ert'e`l) turniturniповернул (pav'er`nul) turni
turniповертел (pav'ert'e`l) turniturni sinобратился (abratilsa`) apealiturni sinобращался (abra`schals'a) apeali
turoбашня (bashn'a) turotuŝi (tus^i) трогал (`trogal) tokituŝi (tus^i) тронул (`tronul) toki
tuŝi (tus^i) дотронулся (dat`ronuls'a) tokituŝi (tus^i) дотрагивался (da`tragivals'a) tokitutaвсе (vs'e) tute
tutaвесь (v'es') tutetutaцелый (cely) enteretuteв помине (v pami`ne) tuten
tuteсовсем (sav`s'em) tutentutmondaмировой (mira`voj) mondiale

U

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
ungoноготь (`nogat') ungouniformoформа (`forma) formouniversalaвсеобщий (vseobs~ij) universale
universitatoуниверситет (unuv'ersi`t'et) universitetountereseинтересно (int'e`resna) interesenunuодин (a`din) un
unu la alianдруг друга (druk dru`ka) un otrenunuaпервый (`p'ervy) uneunueво-первых (va-`p'ervyx) unen
urbaгородской (garads`koj) urbeurboгород (gorat) urboursoмедведь (m'ed`v'ed') urso
usonaамериканский (am'eri`kanski) ameruneutilaполезный (pa`lezny) utileutiligiвоспользовался (vas`pol'zavals'a) utiligi
uzadoпользование (pol'`zovanije) uzadouzadoиспользование (is`pol'zavanije) uzadouziпользовался (`pol'zavals'a) uzi
uziиспользовал (is`pol'zaval) uziuzinoзавод (zavod) uzino

V

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
vagonaroпоезд (`pojest) treynovagonoвагон (vagon) vagonovalizoчемодан (chema`dan) valizo
valoriстоил (s`toil) kostivaloriстоил (s`toil) kostivanaнапрасный (naprasny) vane
vangoщека (scheka`) vangovaporoпар (par) vaporovarmaтеплый (t'oply) varme
varmaтёплый (t'oply) varmevarmeтепло (t'ep`lo) varmenvarmegaгорячий (gar'achy) varmege
varmoтепло (tiplo`) varmovastaобширный (ab`shirny) vastevazaĝo (vazag^o) лицо (lico) lico
vazoваза (vaza) vazovekhorloĝo (vekhorlog^o) будильник (bu`dil'nik) vekilovekiразбудил (razbu`dil) veki
vekiбудил (budil) vekivendejoмагазин (maga`zin) magazinovendiпродал (pra`dal) vendi
venenoотрава (atra`va) puazoveniприходил (prixa`dil) veniveniпришёл (pri`shol) veni
venkiпобеждал (pab'ezh`dal) viktivenkiпобедил (pab'e`dil) viktivenkoпобеда (pobeda) vikto
ventoветер (v'et'er) ventoveraистинный (`istiny) trueverdaзелёный (zil'ony) grine
verdaзеленый (zel'o`ny) grinevergoпрут (prut) rodoverkistoписатель (pisatelq`) skritero
verkoпроизведение (praizv'e`d'enije) verkoveroправда (`pravda) veroveroистина (`istina) truo
verŝajne (vers^ajne) наверное (na`v'ernaje) probablenverŝajne (vers^ajne) вероятно (virajatna) probablenverŝajne (vers^ajne) наверно (nav'erna) probablen
versioверсия (`v'ersija) versiovertoмакушка (maku`shka) verxovespermanĝi (vespermang^i) поужинал (pa`uzhinal) supei
vespermanĝi (vespermang^i) ужинал (`uzhinal) supeivesperoвечер (vecher) serovespertoлетучая мышь (lituchaja mysh) beto
vespertoпари (pari) betovestaĵo (vestaj^o) одежа (a`d'ezha) ropovestaĵo (vestaj^o) одежда (adezhda) ropo
vestoодежа (a`d'ezha) ropovestoодежда (adezhda) ropoveteroпогода (pagoda) vetero
veturiехал (jexal) koriveturiездил (`jezdil) koriveturiехал (jexal) veturi
veturiпоехал (pa`jexal) veturiveturisездил (`jezdil) koriveturisехал (jexal) kori
vezikoпузырь (puzyr') bubloviвас (vas) vosviвы (vy) vu
viaваш (vash) voseviandoмясо (`m'asa) meatoviciĝi (vicig^i) выстраивался (vystra`ivals'a) roisi
viciĝi (vicig^i) выстроился (vy`strails'a) roisivicoряд (r'at) roovidiвидел (videl) vidi
vidisвидел (videl) vidividpunktoточка зрения (tochka zreniya) vidpunktoviglaбодрый (`bodry) vigile
viktimoжертва (`zhernva) viktimovilaĝo (vilag^o) деревня (dir'evn'a) vilajovintroзима (zi`ma) vintro
virinaженский (zhe`nski) feminevirinoженщина (zhenshchina) femavirkatoкот (kot) kato
viroмужчина (muzh`chyna) menoviŝi (vis^i) вытер (vyt'er) forvishivitroстекло (stik`lo) vitro
viviжил (zhil) viviviviпрожил (pra`zhil) vivivivisжил (zhil) vivi
vivisпрожил (pra`zhil) vivivivoжизнь (zhizn') vivovizaĝo (vizag^o) лицо (lico`) faso
vizitadiпобыл (pabyl) vizitivizitadiпобывал (paby`val) vizitivizitadiнавещал (nav'e`schal) viziti
vizitadiпосетил (pas'e`til) vizitivizitadiзаходил (zaxa`dil) vizitivizitadiзашёл (za`shol) viziti
vizitadoвизит (vi`zit) vizitovizitiпобыл (pabyl) vizitivizitiпобывал (paby`val) viziti
vizitiнавещал (nav'e`schal) vizitivizitiзаходил (zaxa`dil) vizitivizitiзашёл (za`shol) viziti
vizitiпосетил (pas'e`til) vizitivoĉo (voc^o) голос (golas) vokovoĉo (voc^o) глас (glas) voko
vojaĝo (vojag^o) путешествие (puti`shestvije) travelovojkruciĝo (vojkrucig^o) перекрёсток (p'er'ek`r'ostok) stratkrucovojoпуть (put') veyo
vokiпризвал (prizva`l) vokivokiпозвал (paz`val) vokivoliзахотел (zaxo`t'el) voli
voliхотел (xa`t'el) volivolonteохотно (oxotno) voluntenvolontuloдоброволец (dabra`vol'ec) voluntaro
volumenoобъём (ab'`j`om) volumovolumenoобъем (ab'je`m) volumovolviсворачивал (svara`chival) redukti
volviсвернул (sv'ernu`l) reduktivortoслово (s`lova) vortovulpoлиса (lisa) fokso
vundoрана (`rana) vundo

Z

EsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglishEsperantoRussianFarlingoEnglish
zorgiзаботился (zabotils'a) zorgizorgisзаботился (zabotils'a) zorgizorgoзабота (za`bota) zorgo

This dictionary contains 2735 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Tuesday, April 5 23::31, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz