Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Farlingo - Hungarian Dictionary

A

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
abakenhátra(ha`tra)nazadabeloméh(me`h)pc`ela
ablanéne(ne`ne)stars`aa` sestraabrikotokajszibarackabrikos(397-en)
acidesavanyú(savanyu`)kislyjad revidoviszontlátásra(viszontla`ta`sra)do svidania`good by
adresocimadresaerolevegő(levego^)vozdux
aerodromorepülőter(repu~lo^ter)ae`rodromaerpostolégiposta(le`giposta)aviapoc`ta
aglosasoro`lagreablekellemespria`tnyj
ajokorvozrastakcenteohangsúly(hangsu`ly)udarenie
akcidentobolesetnesc`astnyj sluc`ajakordigocsatlakozás(csatlakoza`s)soglasovanie
akreditivohitellevél(hitelleve`l)akkreditivaktistoművész(mu^ve`sz)artist
akve ondulajovizhullám(vizhulla`m)xolodnaa` zavivkaakvovizvoda
akvomelonogörögdinnye(go~ro~gdinnye)arbuzalegriörülni(o~ru~lni)radovalsa`
aliancoszövetség(szo~vetse`g)sou`zaltemagasvysokijhigh
ambasadoronagykövet(nagyko~vet)posolambasonagykövetség(nagyko~vetse`g)posolq`stvo
amiszeretnilu`bilamiablekedveslu`beznyj
amigabaratnő(baratno^)podrugaamigecobaratság(baratsa`g)druz`ba
amigobarát(bara`t)drugamigobarát(bara`t)drug
amindekedvesmilyjamoroszerelemlu`bovq`
animaloállat(a`llat)z`ivotnoeantelől(elo^l)speredi
antesterdeytegnapelőtt(tegnapelo^tt)pozavc`eraantigerégi(re`gi)staryj(ne o c`eloveke)
antigeöreg(o~reg)staryj(ne o c`eloveke)oldanttagmanje tempodélelőtt(de`lelo^tt)predobedennoe vrema`
apkörül(ko~ru~l)okoloapertenyitottotkrytyj
apetitoétvágy(e`tva`gy)appetitaploalmaa`bloko
aportihozniprino`sapriloáprilis(a`prilis)aprelq`
aptekogyógyszertár(gyo`gyszerta`r)aptekaarbofaderevotree
areotér(te`r)plos~adq`aronoszekrény(szekre`ny)s`kaf
arrivoérkezés(e`rkeze`s)priezdartiklonévelő(ne`velo^)artiklq`article
artomüvészet(mu~ve`szet)iskusstvoasidifelszállni(felsza`llni)sel
askikérdezni(ke`rdezni)spras`ivalasparagospárga(spa`rga)sparz`a
aspirinoaszpirinaspirinastienidesu`da
astrocsillagzvezda(nebesnaa`)atende zalováróterem(va`ro`terem)zal oz`idania`
atesto de medikoorvosi bizonyitvány(orvosi bizonyitva`ny)svidetelq`stvo vrac`aaudihallanislys`al
auditorioelőadóterem(elo^ado`terem)auditoria`(629-ru)augustoaugusztusavgust
autentikehitelesdostovernyjautoautó(auto`)mas`ina(avtomobil' 572-es)car
autunoósz(o`sz)osenq`avanelőtt(elo^tt)pered
avenuokörút(ko~ru`t)prospektavibírni(bi`rni)imel
avionorepülőgep(repu~lo^gep)samolo`tavofüszer(fu~szer)ptica
ayskremofagylaltmoroz`enoeazenoszamár(szama`r)oso`l

B

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
ba lenekiu negoba losnekiku nix
ba menekemu mena`ba nosnekünk(neku~nk)u nas
ba tenekedu teba`ba vosnekteku vas
ba yuönnek(o~nnek)u Vasbakistopék(pe`k)pekarq`
baldennemsokára(nemsoka`ra)skorobanejogőzfürdő(go^zfu~rdo^)bana`
banijifürdeni(fu~rdeni)kupalsa`banknotobankegybanknota
bankostumofürdőruha(fu~rdo^ruha)kupalq`nyj kostu`mbanofürdőkád(fu~rdo^ka`d)vanna
banrumofürdőszoba(fu~rdo^szoba)vannaa`barerosorompó(sorompo`)s`lagbaum
bastenelég(ele`g)dovolq`nobatareotelepbatarea`
bativernibilbebokisbabamladenec
bedoágy(a`gy)krovatq`bedoágy(a`gy)krovatq`
bedvagonohálókocsi(ha`lo`kocsi)spalq`nyj vagonbeginikezdeninac`al
beleszép(sze`p)krasivyjbeleszép(sze`p)krasivyjbeautiful
benzinobenzinbenzinbeteocékla(ce`kla)svekla
bezonoszükség(szu~kse`g)potrebnostq`bibliotekokönivtár(ko~nivta`r)biblioteka
bienjól(jo`l)xoros`obifstekobeefsteakbifs`teks
bilberoáfonya(a`fonya)c`ernikabiloepez`o`lc`q`
binobabfasolq`birocsapszék(csapsze`k)pivo
bladoborotvapengelezvieblankefehér(fehe`r)belyj
blanke vinofehér(fehe`r)beloe vinoblondeszőke(szo^ke)belokuryj
bluzoblúz(blu`z)bluzabobene fotopelofilmkatus`ec`naa` fotoplo`nka
bokakvoszájviz(sza`jviz)voda dla` poloskania` rtabokoszáj(sza`j)rot
bololabdama`c`bombonocukorkakonfeta
bonejó(jo`)xoros`ijgoodbone matenojó reggelt kívánok(jo` reggelt ki`va`nok)dobroe utrogood morning
bone noktojó éjszakát kívánok(jo` e`jszaka`t ki`va`nok)spokojnoj noc`igood nightbone serojó estét kívánok(jo` este`t ki`va`nok)dobryj vec`ergood evening
bone tagojó napot kívánok(jo` napot ki`va`nok)dobryj denq`good afternoonborshchoborscsbors~
botelopalackbutylkabotistocipész(cipe`sz)sapoz`nik
botoczizmasapogboylitefőtt(fo^tt)varo`nyj
branchoág(a`g)vetvq`brashikefélni(kefe`lni)c`istil s~o`tkoj
brashokefes~o`tkabrategobátya(ba`tya)stars`ij brat
bratofivér(five`r)bratbrederiopéküzlet(pe`ku~zlet)buloc`naa`
brederiofehér cipó(fehe`r cipo`)buloc`naa`bredokenyér(kenye`r)xleb
breniégni(e`gni)gorelbroderiohimzés(himze`s)vys`ivka
bronkitolégcsőhurut(le`gcso^hurut)bronxitbrunebarnakoric`nevyj
bruolárma(la`rma)s`umbublohólvag(ho`lvag)puzyrq`
bukeajánlott(aja`nlott)zakaznojbulkofehér cipó(fehe`r cipo`)bulka
bulyonoerőleves(ero^leves)bulq`onburoo de traveloutazási iroda(utaza`si iroda)bu`ro putes`estvij
busoautóbusz(auto`busz)avtobusbustenomelltartó(melltarto`)bu`stgalq`ter
buterbredoszendviczbuterbrodbuterovajmaslo(butter\xem-korovq`e)
butocipő(cipo^)botinokbutonomadár(mada`r)pugovica

C

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
celerocellerselq`derejcenszáz(sza`z)sto
ceneszázadik(sza`zadik)sotyjcenturo por suspendilosharisnyakőtő(harisnyako^to^)poa`s dla` podva`zok
cerboagymozgcerizomeggyvis`na`
charoszekér(szeke`r)vozchekocsekkc`ek
chikakislány(kisla`ny)devoc`kachikofiú(fiu`)malq`c`ikboy
chipeolczó(olczo`)des`o`vyjchirkenkörülbelül(ko~ru~lbelu~l)priblizitelq`no
chizosajtsyrchokoladocsokoládé(csokola`de`)s`okolad
cidromustsidrcieloég(e`g)nebo
cirkocirkuszcirkcircuscivitanopolgártárs(polga`rta`rs)graz`danin

D

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
damadjiokár(ka`r)us~erbdamovölgyzárógát(vo~lgyza`ro`ga`t)plotina
dancitáncolni(ta`ncolni)tancevaldancotánc(ta`nc)tanec
danjereveszélyes(vesze`lyes)opasnyjdankiköszönni(ko~szo~nni)blagodarilthank
daroajándék(aja`nde`k)podarokdateokeletdata
daurehosszú(hosszu`)dolgijdebatovitaspor
decembrodecemberdekabrq`decidieldönteni(eldo~nteni)res`il
definitehatározott(hata`rozott)opredelo`nnyjdefinitedektíz(ti`z)desa`tq`
dekdutizenkettő(tizenketto^)dvenadcatq`dekduetizenkettedikdvenadcatyj
deketizedikdesa`tyjdekfintizenöt(tizeno~t)pa`tnadcatq`
dekfinetizenötödik(tizeno~to~dik)pa`tnadcatyjdekfirtizennégy(tizenne`gy)c`etyrnadcatq`
dekfiretizennegyedikc`etyrnadcatyjdeknoktizenkilencdeva`tnadcatq`
deknoketizenkilencedikdeva`tnadcatyjdekoktizennyolcvosemnadcatq`
dekoketizennyolcadikvosemnadcatyjdekolorigielszintelenitemniobescvetil
dekseptizenhét(tizenhe`t)semnadcatq`deksepetizenhetediksemnadcatyj
deksestizenhats`estnadcatq`deksesetizenhatodiks`estnadcatyj
dektritizenhárom(tizenha`rom)trinadcatq`dektrietizenharmadiktrinadcatyj
dekuntizenegyodinnadcatq`dekunetizenegyedikodinnadcatyj
delantenelőre(elo^re)zaraneedenholgdewhere
denholgdedentbrashofogkefezubnaa` s~o`tka
dentofogzubdesertodesszertdesert
detrenmőgé(mo^ge`)zadezinfektifertőtleniteni(ferto^tleniteni)dezinficiroval
dezirikívánni(ki`va`nni)z`elaldialogopárbeszéd(pa`rbesze`d)dialogdialogue
dietodiéta(die`ta)dietadifikaltenehéz(nehe`z)trudnyj
digestoemésztés(eme`szte`s)pis~evareniedikekövér(ko~ve`r)tolstyj
direktoirány(ira`ny)napravleniedirektoroigazgató(igazgato`)direktor
dirimondaniskazaldirolakás(laka`s)kvartira
diskursobeszéd(besze`d)rec`q`(vystuplenie)distancotávolság(ta`volsa`g)rasstoa`nie
djoketojátékszer(ja`te`kszer)igrus`kadogokutyasobaka
dolchajotészta(te`szta)sladkoedolcheédes(e`des)sladkij
domoház(ha`z)domdoniadnidal
dormialudnispaldormoálom(a`lom)son
dragedrága(dra`ga)dorogojdramodramadrama
dratodrót(dro`t)provoddrinkoitalnapitok
dukettő(ketto^)dvadu retoskétszer(ke`tszer)dva raza
ducenkétszáz(ke`tsza`z)dvestidudekhúsz(hu`sz)dvadcatq`
dudekehuszadikdvadcatyjduemásodik(ma`sodik)vtoroj
duoblekettős(ketto^s)dvojnojduonofél(fe`l)polovina
dushozuhanydus`

E

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
edificioépület(e`pu~let)zdanieekipajohintó(hinto`)e`kipaz`
eksitileszállni(lesza`llni)vys`eleksitokijárat(kija`rat)vyxod
ekskursokirándulás(kira`ndula`s)e`kskursia`ekspresiokifejezés(kifejeze`s)vyraz`enieexpression
ekspresoexpress-gyorsvonatkurq`erskij poezdeksterenkivülről(kivu~lro^l)snaruz`i
ekzaktepontostoc`nyjekzaktenéppen(e`ppen)kak raz
elő(o^)onheeldonokiadás(kiada`s)izdanie(o knige)
elektre razorovillany borotvae`lektrobritvaelektrikevillanyose`lektric`eskij
elektrovillanyosság(villanyossa`g)e`lektric`estvoelfluoforrás(forra`s)istok
elogiidicsérni(dicse`rni)xvalilemerjente breykovészfék(ve`szfe`k)stop-kran
emerjente breykovészfék(ve`szfe`k)stop-kranendenvégre(ve`gre)nakonec
endovég(ve`g)konecenevalamilyenkakoj-tosome
engekeskenyuzkijenivalakikto-to
enirobejárat(beja`rat)vxodenirobejárat(beja`rat)vxod
enirpagobelépődij(bele`po^dij)vxodnaa` plataenirtiketobelépőjegy(bele`po^jegy)vxodnoj bilet
enovalamic`to-toensvichibekapcsolnivklu`c`il
entokacsautkaentribelépni(bele`pni)vos`o`l
enuiunatkozniskuc`alenvelopoboríték(bori`te`k)konvert
errohibaos`ibkaesilennibylbe
eskalarolépcső(le`pcso^)lestnicaesperiremélni(reme`lni)nadea`lsa`
esperoremény(reme`ny)nadez`daesperofölött(fo~lo~tt)nadez`da
espozafeleség(felese`g)suprugaespozoférj(fe`rj)suprug
estenittzdesq`hereetajoemelete`taz`

F

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
fabrikogyár(gya`r)fabrikafakultetokarfakulq`tet
falileesniupalfamiliocsalád(csala`d)semq`a`
farbifestenikrasilfaremesszidalo`kij
farenmesszedalekofaricsinálni(csina`lni)delal
farunolisztmukafayrotűz(tu^z)ogonq`
fayrotűz(tu^z)ogonq`firefazanofácán(fa`ca`n)fazan
febroláz(la`z)z`arfebruarofebruár(februa`r)fevralq`
feldomező(mezo^)polefelikseboldogsc`astlivyj
fermitezartzakrytyjfidancovőlegeny(vo^legeny)z`enix
figuroalakfigurafilaleány(lea`ny)doc`q`
filofiú(fiu`)synfinöt(o~t)pa`tq`
fincentötszáz(o~tsza`z)pa`tq`sotfindekötven(o~tven)pa`tq`desa`t
findekeötvenedik(o~tvenedik)pa`tidesa`tyjfineötödik(o~to~dik)pa`tyj
finehatodikpa`tyjfingroujjpalec
fingrouijpalecfirnégy(ne`gy)c`etyre
fircennégyszáz(ne`gysza`z)c`etyrestafirdeknegyvensorok
firdekenegyvenediksorokovojfireötödik(o~to~dik)c`etvo`rtyj
firenegyedikc`etvo`rtyjfishohalryba
fishohalrybafishsupohallevesuxa
flagozászló(za`szlo`)flagflamigiloöngyújtó(o~ngyu`jto`)zaz`igalka
florbedokertcvetnikflorovirág(vira`g)cvetok
flugirepülni(repu~lni)letelflugorepüles(repu~les)polo`t
fontanoszökőkút(szo~ko^ku`t)fontanfontopenotöltőtoll(to~lto^toll)avtoruc`ka
forelproc`q`forflugofelszállás(felsza`lla`s)otlo`t
forgesielfelejtenizabylforirielmennius`o`l
forkovillavilkaformoalakforma
fornokályha(ka`lyha)pec`q`fornokájha(ka`jha)pec`q`
foroerdő(erdo^)les(uc`astok)woodforteerős(ero^s)silq`nyj
fortoerő(ero^)silaforveturielutazniuexal
forvishimegtörölni(megto~ro~lni)vyterfotofénykép(fe`nyke`p)fotografia`photograph
fotofénykép(fe`nyke`p)fotografia`fotokamerofényképezőgép(fe`nyke`pezo^ge`p)fotoapparat
foyrovásár(va`sa`r)a`rmarkafrageoerdei eperzemla`nika
fragokerti eperklubnikafrakturotörés(to~re`s)perelom
fraulinakisasszonybarys`na`fremdekülföldi(ku~lfo~ldi)inostrannyj
fremdulokülföldi(ku~lfo~ldi)inostranecfreshefrisssvez`ij
frititesült(su~lt)z`arenyj(na skov.)fritite bovidajoborjúsült(borju`su~lt)z`arenaa` tela`tina
fritite porkmeatodisznósült(diszno`su~lt)z`arenaa` svininafritite shafajobáránysült(ba`ra`nysu~lt)z`arenaa` baranina
fruenkorán(kora`n)ranofruktosgyümölcs(gyu~mo~lcs)frukty
fumidohányozni(doha`nyozni)kurilfumofüst(fu~st)dym
fungogombagribfunikulerodrótsiklő(dro`tsiklo^)funikulo`r
futbololabdarúgás(labdaru`ga`s)futbol

G

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
galinatyúk(tyu`k)kuricagamistakz`etoo
gamboláb(la`b)nogagamijátszani(ja`tszani)igral
gamojáték(ja`te`k)igra(sport)ganistokertés(kerte`s)sadovnik
ganokertsadgansolibagusq`
gantokesztyű(kesztyu^)perc`atkagarlikofokhagymac`esnok
garopályaudvar(pa`lyaudvar)vokzalgasteyistovendéglős(vende`glo^s)traktirs~ik
gasteyokocsmatraktirgastovéndeg(ve`ndeg)gostq`
gastranomie magazinoinyencgastronomgayevidám(vida`m)veso`lyj
gazetaropecsét(pecse`t)pec`atq`gazetoújság(u`jsa`g)gazeta
gazogáz(ga`z)gazgladerovasaló(vasalo`)utu`g
gladivasalnigladilglasopohár(poha`r)stakan
glasosszemüveg(szemu~veg)oc`kiglateladosikos jég(sikos je`g)gololedica
goldoaranyzoloto(879-en)gramofonogramofongrammofon
grandenagybolq`s`ojgrapoloszőlő(szo^lo^)kistq` vinograda
grasezsíros(zsi`ros)z`irnyjgrasozsír(zsi`r)z`ir
gravedeterhesberemennaa`grekogörök(go~ro~k)grekGreek
grinezöld(zo~ld)zelo`nyjgripoinfluenzagripp
grizeszürke(szu~rke)seryjgulashogulyás(gulya`s)gula`s`
gutocseppkapla`

H

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
haloszervuszprivethallohamerokalapács(kalapa`cs)molotok
handbagoretikül(retiku~l)sumoc`kahandokéz(ke`z)ruka
hangroéhség(e`hse`g)golodharbrashohajkefes~o`tka dla` volos
hardekemény(keme`ny)tvo`rdyjharde ovokeménytojás(keme`nytoja`s)a`jco vkrutuu`
harohajszál(hajsza`l)volosharomerendkivüli(rendkivu~li)c`rezvyc`ajnyj
haroshajvolosyhatokalaps`la`pa
helikoptohelikoptervertolo`thelpisegíteni(segi`teni)pomog
helposegítség(segi`tse`g)pomos~q`hepatomáj(ma`j)pec`enq`
herbeyorét(re`t)lugherbofű(fu^)trava
hevenehéz(nehe`z)ta`z`o`lyjhintenhátul(ha`tul)szadi
homoemberc`elovekmanhoroóra(o`ra)c`as
hoteloszálloda(sza`lloda)gostinicahumideconedvesség(nedvesse`g)vlaz`nostq`
hungaromagyarvengrHungarianhuntovadászat(vada`szat)oxota

I

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
ihanemaandidentkardoszemélyazonossági igazolvány(szeme`lyazonossa`gi igazolva`ny)udostoverenie lic`nosti
iglesiotemplomcerkovq`imposiblelehetetlennevozmoz`nyj
impostovám(va`m)pos`linainagrablekellemetlennepria`tnyj
inbelecsúnya(csu`nya)nekrasivyjunattractiveindefinitehatározatlan(hata`rozatlan)neopredelo`nnyjindefinite
indekokopulykakakasindu`kinflamogyulladás(gyullada`s)vospalenie
informburotudakozó(tudakozo`)spravoc`noe bu`roinformofelvilágositás(felvila`gosita`s)spravka
informohír(hi`r)izvestieinfortuneboldogtalannesc`astnyj
infumantonemdohányzó(nemdoha`nyzo`)nekura`s~ijinkandeske lampoizzólámpa(izzo`la`mpa)lampa nakalivania`
inkapableképtelen(ke`ptelen)nesposobnyjinkotintac`ernila
inparnuomepáratlan(pa`ratlan)nec`o`tnyjinsaneteegészségtelen(ege`szse`gtelen)nezdorovyj
insektorovarnasekomoeinstruandatanarnö(tanarno~)prepodavatelq`nicateacher
instruandotanár(tana`r)prepodavatelq`teacherinstruistatanárnő(tana`rno^)uc`itelq`nica
instruistotanár(tana`r)uc`itelq`interközött(ko~zo~tt)mez`du
internebelső(belso^)vnutrennijintestobél(be`l)kis`ka
intrenbentvnutriirimennis`o`l
isloszigetostrov

J

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
jelantinokocsoniyastudenq`jetidobnibrosil
juediocsütörtök(csu~to~rto~k)c`etvergjuntenegyütt(egyu~tt)vmeste

K

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
kabajokáposzta(ka`poszta)kapustakabaloló(lo`)los`adq`
kablokábel(ka`bel)kabelq`kafeyokávéház(ka`ve`ha`z)kafe
kafeyoeszpresszó(eszpresszo`)kafekafkanokannakofejnik
kafokávé(ka`ve`)kofekakaokakaó(kakao`)kakao
kaltehidegxolodnyjkalte manjetofelvágott(felva`gott)xolodnaa` zakuska
kaltigeyohütőszekrény(hu~to^szekre`ny)xolodilq`nikkaltohidegxolod
kaltumohülés(hu~le`s)prostudakamaradaelvtársnő(elvta`rsno^)tovaris~(k z`en.)
kamaradoelvtárs(elvta`rs)tovaris~(*3)comradekamisoingrubas`ka
kampanoharangkolokolkanaletoárok(a`rok)kanava
kancelarioirodakancela`ria`kancerorák(ra`k)rak(boleznq`)
kandelogyertyasvec`kakanokannabidon
kantantaénekesnő(e`nekesno^)pevicakantantoénekes(e`nekes)pevec
kantodalpesna`kapitanokapitanykapitan
kapofejgolovakaprakecskekoza
kapreoloőz(o^z)kozula`karboszén(sze`n)ugolq`
karogépkocsi(ge`pkocsi)avtomobilq`karpopontykarp
kashtanogesztenyekas`tan(plod)kastelovár(va`r)zamok(stroenie)
kaviarokaviarikrakelnerapincernő(pincerno^)oficiantka
kelnerapincérnő(pince`rno^)oficiantkakelneropincér(pince`r)oficiant
kerosenokőolaj(ko^olaj)kerosinkestodobozkorobka
keyokulcsklu`c`kinomozikino
kinokronikohíradó(hi`rado`)kinoxronikakisicsókolni(cso`kolni)celoval
klarevilágos(vila`gos)a`snyjklarigimegmagyarázni(megmagyara`zni)obq~a`snil
klimbimegmászni(megma`szni)vzos`o`lklokoóra(o`ra)c`asy
klozibecsuknizakrylkoastopartbereg
koastopartberegkokidocsirkecyplo`nok
kokistoszakács(szaka`cs)povarkolbasoszalámi(szala`mi)kolbasa
koleokerék(kere`k)kolesokolizioösszeneütközes(o~sszeneu~tko~zes)stolknovenie
kolizioösszeütközés(o~sszeu~tko~ze`s)stolknoveniekolombogalambgolubq`
koloroszín(szi`n)cvetkomhogykak
kombilofésű(fe`su^)grebenq`komercistokereskedő(kereskedo^)torgovec
kompartamento por infumantosnemdohányzó-szakasz(nemdoha`nyzo`-szakasz)otdelenie dla` nekura`s~ixkompetadomérkőzés(me`rko^ze`s)sorevnovanie
kompreniérteni(e`rteni)pona`lkompresoborogatás(borogata`s)kompress
komprovétel(ve`tel)pokupkakoncertohangversenykoncert
konfiteyocukrászda(cukra`szda)konditerskaa`konsilitanácsolni(tana`csolni)sovetoval
konstantenállandóan(a`llando`an)postoa`nnokonsuleyokonzulátus(konzula`tus)konsulq`stvo
konsulokonzulkonsulkontenteelégedett(ele`gedett)dovolq`nyj
kontrenszembennaprotivkorbokosár(kosa`r)korzina
kordetomadzagvero`voc`kakordokötél(ko~te`l)vero`vka
koriutazniexalkoridorofolyosó(folyoso`)koridor
kornbrutomarharogatyj skotkoroutazás(utaza`s)ezda
kortoudvardvorkostikerülni(keru~lni)stoil
kostumokosztüm(kosztu~m)kostu`mkotonogyapotxlopok
kovertotakaró(takaro`)odea`lokozodologves~q`
krankadobetegség(betegse`g)boleznq`kravatonyakkendő(nyakkendo^)galstuk
kreditohitelkreditkriikiabálni(kiaba`lni)kric`al
kritikokritikakritikacriticskrusokeresztkrest
kuenitudniznalkuerdokötél(ko~te`l)kanat
kukeyokonyhakuxna`kukifőzni(fo^zni)varil
kukumouborkaogureckuoroszivserdce
kuracigyógyítani(gyo`gyi`tani)lec`ilkurenteáram(a`ram)tok
kurieroküldöned(ku~ldo~ned)posylq`nyjkurortofürdő(fu~rdo^)kurort
kurterövid(ro~vid)korotkijkurtenitofüggőny(fu~ggo^ny)zanaveska
kusenopárna(pa`rna)podus`kakutivágni(va`gni)rezal
kutimoszokász(szoka`sz)privyc`kakutofaragás(faraga`s)rezq`ba
kvalitominőseg(mino^seg)kac`estvokvamhová(hova`)kuda
kvantmennyiskolq`kohow muchkvanthány(ha`ny)skolq`kohow much
kvelemilyenkakojkvelemelyikkotoryj
kvenamikorkogdakvikiktowho
kvincobirsalmaajva(plod)kvitanconyugtaraspiska
kvomikc`tokvomic`to

L

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
laborantamunkásnő(munka`sno^)rabotnicalaboridolgoznirabotal
laboristomunkás(munka`s)raboc`ijlaboromunkarabota
lade hokeojégkorong(je`gkorong)xokkej s s`ajbojladojég(je`g)lo`d
lagetohalastó(halasto`)prudlagotó(to`)ozerolake
landoország(orsza`g)stranalandlanogyapjú(gyapju`)s`erstq`(795-sp)
larjeszéles(sze`les)s`irokijwidelarjeszéles(sze`les)s`irokij
lasteutolsó(utolso`)poslednijlautehangosgromkij
lavado de kapohajmosás(hajmosa`s)mytq`o` golovylavimosnimyl
lavimosnistirallavisimosakodnimylsa`
laynenovászon(va`szon)polotnolayteszőke(szo^ke)svetlyj
lazurekék(ke`k)golubojlebronyúl(nyu`l)zaa`c
legifeküdni(feku~dni)lez`allegotörveny(to~rveny)zakon
legome supozöldségleves(zo~ldse`gleves)sup iz ovos~ejlegomoszöldseg(zo~ldseg)ovos~i
leiolvasnic`itallejerekönnvű(ko~nnvu^)lo`gkij
lensolencselinzalentenlassanmedlenno
lentilolenczec`ec`evicalernantotanuló(tanulo`)uc`enik
lessonoleckeuroklessonleterolevél(leve`l)pisq`mo
levenbalravlevolibereszabadsvobodnyj
liberoszabadszág(szabadsza`g)svobodalibroköniv(ko~niv)kniga
licoarclicoliftoliftlift
liftoliftliftlikorolikör(liko~r)liko`r
limonadolimonádé(limona`de`)limonadlimonocitromlimon
linajofehérnemű(fehe`rnemu^)belq`o`lingonyelva`zyk(rec`q`)
lipfarborúzs(ru`zs)gubnaa` pomadalitotukolepedő(lepedo^)prostyna`
litroliterlitrloöve(o~ve)ego(vin.sr.rod)
lokibezárni(beza`rni)zapiral(na zamok)lokibecsuknizamknul
lokilozár(za`r)zamok(v dveri)lokkartohelyjegyplackarta
lokohelymestolongehosszú(hosszu`)dlinnyjlong
losövék(o~ve`k)ix(vin.)luők(o^k)oni(m.r)
luciocsukas~ukalumovilágosság(vila`gossa`g)svet
lumturovilágítótorony(vila`gi`to`torony)maa`klundionétfő(ne`tfo^)ponedelq`nik
lunoholdluna

M

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
machogyufaspic`kamadeőrült(o^ru~lt)sumass`eds`ij
madeőrült(o^ru~lt)sumass`eds`ijmagazinoüzlet(u~zlet)magazin
malerosszploxojbadmalicoméreg(me`reg)zlostq`
manikoruhaujjrukavmanikuromanikűr(maniku^r)maniku`r
manjetoelőétel(elo^e`tel)zakuskamanjiennikus`al
manjilaroevőeszköz(evo^eszko~z)stolovyj pribormanjilaroevőeszköz(evo^eszko~z)stolovyj pribor
manjoétel(e`tel)edamanketokézelő(ke`zelo^)manz`eta
mapeloabroszskatertq`mapotérkép(te`rke`p)karta(geogr.)
mardiokeddvtornikmare krankadotengeri betegség(tengeri betegse`g)morskaa` boleznq`
mare kurortostrandfürdő(strandfu~rdo^)morskoj kurortmarketovásár(va`sa`r)rynok
marotengermoreseemartomárcius(ma`rcius)mart
masajomasszázs(massza`zs)massaz`matenmanjoreggelizavtrak
matenoreggelutromatraanyamatq`
matracomatracmatrasmayomájus(ma`jus)maj
maystromestermastermeadoméz(me`z)mo`d
meate supohúsleves(hu`sleves)ma`snoj supmeatistomészáros(me`sza`ros)ma`snik
meatohús(hu`s)ma`somedikamentogyógyszer(gyo`gyszer)lekarstvo
medikoorvosvrac`megresovány(sova`ny)xudoj(ne tolstyj)
mekanistomüszerész(mu~szere`sz)mexanikmeliorejobbluc`s`ij
meliorenjobbanluc`s`emembrotagc`len
menoférfi(fe`rfi)muz`c`inamenuoétlap(e`tlap)menu`
mercerie varosrövidáru(ro~vida`ru)galanterejnye tovarymerizoczeresznyec`eres`na`
merkredioszerdasreda(161)metitennipoloz`il
metrométer(me`ter)metrmetrooföldalatti vasút(fo~ldalatti vasu`t)metro
metropolofőváros(fo^va`ros)stolicacapitalmidagodél(de`l)poldenq`
migdalomandulamindalq`migopillanatmig
milezertysa`c`amileezrediktysa`c`nyj
milicanorendőr(rendo^r)milicionermilionomillió(millio`)million
milkbredokalács(kala`cs)sdobnaa` buloc`kamilkotejmoloko
minerale akvoásványviz(a`sva`nyviz)mineralq`naa` vodaminoktoéjfél(e`jfe`l)polnoc`q`
minorenkevesebbmenq`s`eminutopercminuta
mirindecsodálatos(csoda`latos)udivitelq`nyjmisiokövetség(ko~vetse`g)missia`
mododivatmodamonatohónap(ho`nap)mesa`c
mondovilág(vila`g)mir(vselennaa`)moneopenzdenq`gi
montohegygoramountmontoshegység(hegyse`g)gory
mordeyholnapzavtramoskoszúnyog(szu`nyog)komar
motomotorkerékpár(motorkere`kpa`r)motociklmovilomotordvigatelq`
mudbaneyoiszapfürdo(iszapfu~rdo)gra`zelec`ebnicamudepiszkosgra`znyj
mueenyém(enye`m)mojmultensokmnogomuch
murofalstenamuskolégy(le`gy)muxa
mustardomustár(musta`r)gorc`icamuzeomúzeum(mu`zeum)muzej
muzikozenemuzyka

N

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
najoúszás(u`sza`s)plavanienamonév(ne`v)ima`(name)
naurögtön(ro~gto~n)sejc`asnayfokés(ke`s)noz`
nayloszeggvozdq`naylone stromponylon harisnyanejlonovyj c`ulok
nazoorrnosnaztukozsebkendő(zsebkendo^)nosovoj platok
nebuloköd(ko~d)tumanneceseszükséges(szu~kse`ges)neobxodimyj
nejohó(ho`)snegnekonyaks`ea`
nekstekövetkező(ko~vetkezo^)sleduu`s~ijnemosenkinikto
neniosemminic`egonervoidegnerv
nervozeidegesnervnyjnetoháló(ha`lo`)setq`
neybarajokörnyék(ko~rnye`k)okrestnostq`nidlotü(tu~)igla
nigrefeketec`o`rnyjniketíszta(ti`szta)c`istyj
nikecotisztaság(tisztasa`g)c`istotanikitisztítani(tiszti`tani)c`istil
ninaleány(lea`ny)devus`kaninalanydevus`kagirl
ninalány(la`ny)devus`kagirlnizealacsonynizkij
nizealacsonynizkijlownonemnenot
nocimegrongálni(megronga`lni)povredilnokkilencdeva`tq`
nokdekkilencvendeva`nostonokekilencedikdeva`tyj
nokte restoranobár(ba`r)noc`noj restorannoktoéj(e`j)noc`q`
nomeroszám(sza`m)nomernordoészak(e`szak)sever
nosemiénk(mie`nk)nas`(our\s`elanu)nounemnetno
novembronovembernoa`brq`numimywe
nudecsupaszgolyjnuksodió(dio`)orex
nurcsaktolq`koonlynutrayoélelmiszer(e`lelmiszer)pis~eprodukt

O

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
obligekötelező(ko~telezo^)oba`zatelq`nyjoceanoóceán(o`cea`n)okeanocean
odmég(me`g)es~o`odekolonokölniviz(ko~lniviz)odekolon
odoroillatzapaxoficistohivatalnoksluz`as~ij
oftengyakranc`astooknyolcvosemq`
okdeknyolcvanvosemq`desa`tokenyolcadikvosq`moj
okne vitroablaktába(ablakta`ba)okonnoe steklooknoablakokno
oktobrooktóber(okto`ber)okta`brq`okuloszemglaz
okuloszemglazokupitefoglaltzana`tyj
oldecokorstarostq`oleoolajmaslo(smazochnoje 576-es)
omnemonatenhavontaez`emesa`c`noomnesemanenhetenként(hetenke`nt)ez`enedelq`no
omnetagennapontaez`ednevnoonduliondolálni(ondola`lni)zavil
oniohagymalukonklonagybacsida`da`
openikinyitniotkryloperetooperettoperetta
operooperaoperaoptikistooptikusoptik
orvagyilioralesóbeli(so`beli)ustnyj
oranjonarancsapelq`sinordoniparancsolniprikazal
orelofül(fu~l)uxoorenjenarancsszínű(narancsszi`nu^)oranz`evyj
orientokeletvostokorkestrozenekarorkestr
ostocsontkostq`ostroosztrigaustrica
otremásik(ma`sik)drugojovotojás(toja`s)a`jco

P

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
pagimegfizetnizaplatilpakajgardovasúti ruhatárr(vasu`ti ruhata`rr)bagaz`naa` kamera
pakajkasopoggyászfelvételi pénztár(poggya`szfelve`teli pe`nzta`r)bagaz`naa` kassapakajopoggyász(poggya`sz)bagaz`
paketocsomagpaketpaksobéke(be`ke)mir(peace\s`alom)
paltoköpeny(ko~peny)palq`topantalononadrág(nadra`g)bru`ki
paperopapír(papi`r)bumaga(419-en)parfumerioillatszerboltparfu`meria`
parfumoillatszerduxiparkoparkparkpark
parkoparkparkparnuomepáros(pa`ros)c`o`tnyj
parolibeszélni(besze`lni)govorilparskemerttak kak
partiopárt(pa`rt)partia`partiopárt(pa`rt)partia`
partorész(re`sz)c`astq`pasajere treynoszemélyvonat(szeme`lyvonat)passaz`irskij poezd
pasajeroutaspassaz`irpasportoútlevél(u`tleve`l)pasport
patroapaotecpecodarabkusok
pektoromeilgrudq`penaltopénzbüntetés(pe`nzbu~ntete`s)s`traf
penciloharapófogó(harapo`fogo`)s~ipcypendigibeakasztanipovesil
pensiloceruzakarandas`pensionopenzió(penzio`)pansion
pepluyohamutartó(hamutarto`)pepelq`nicaperdielveszíteni(elveszi`teni)potera`l
periferiokülváros(ku~lva`ros)okrainaperkemiért(mie`rt)poc`emu
permanente ondulajotartóshullám(tarto`shulla`m)zavivka-permanentperotollpero(pticy)
persikooszibarackpersikpersoneszemélyes(szeme`lyes)lic`nyjpersonal
personoszemély(szeme`ly)licopetikérni(ke`rni)prosil
piesoszíndarab(szi`ndarab)pq`esapijamopizsamapiz`ama
piktistoművész(mu^ve`sz)xudoz`nikpiktokép(ke`p)kartinapicture
pinglogombostű(gombostu^)bulavkapinture galereoképcsarnok(ke`pcsarnok)kartinnaa` galerea`
piproborsperecpirokörte(ko~rte)grus`a
pizoborsó(borso`)goroxpladotányér(ta`nye`r)tarelka
plakatoplakát(plaka`t)plakatplastrotapaszplastyrq`
platelaposploskijplatforme tiketoperronjegyperronnyj bilet
platformovágány(va`ga`ny)platformaplayostrandpla`z`
pleanosíkság(si`ksa`g)ravninapleneteljespolnyj
pli farentávolabb(ta`volabb)dalq`s`epli grandetöbb(to~bb)bolq`s`e
pli latenkésőbb(ke`so^bb)pozdneepligrandiginagyitaniuvelic`il
plumeotollruc`kaplumoszilvasliva
pluvbreloesernyő(esernyo^)zontikpluve paltoesőkabát(eso^kaba`t)nepromokaemoe palq`to
pluvoeső(eso^)doz`dq`pnevmogumiabroncspnevmatic`eskaa` s`ina
pokenkevés(keve`s)malofewpoketozsebkarman
politikopolitikapolitikapoloticspolvoporpylq`
polvososoporszívó(porszi`vo`)pylesosponchikofánk(fa`nk)ponc`ik
pontohíd(hi`d)mostpopole kreadonépművészet(ne`pmu^ve`szet)narodnoe tvorc`estvo
popolonép(ne`p)narodpordegokapuvorota
pordoajtó(ajto`)dverq`portfolioaktatáska(aktata`ska)portfelq`
portivinnino`sportistohordár(horda`r)nosilq`s~ik
postbaksolevélszekrény(leve`lszekre`ny)poc`tovyj a`s~ikposterestantoposte restantedo vostrebovania`
postkardolevelezőlap(levelezo^lap)otkrytkapostkardolevelezőlapl(levelezo^lapl)poc`tovaa` kartoc`ka
postmordeyholnapután(holnaputa`n)poslezavtrapostpaperolevélpapir(leve`lpapir)poc`tovaa` bumaga
posttagmidodélután(de`luta`n)posleobedennoe vrema`potatoburgonyakartofelq`
pravenjobbravpravopravenjobbranapravo
prenivennibralpresado de aerolégnyomás(le`gnyoma`s)davlenie vozduxa
preskmajdnempoc`tipretekész(ke`sz)gotovyj(223-fr)
prezentenmostteperq`prezoár(a`r)cena
primaverotavaszvesnapristokikötő(kiko~to^)pristanq`
probablentalán(tala`n)veroa`tnoprobimegpróbalni(megpro`balni)popytalsa`
procentoszázalék(sza`zale`k)procentprocentolepedő(lepedo^)procent
profesoroprofesszorprofessorprofessorprofundemelyglubokij
proksimenközel(ko~zel)blizkopromenisétálni(se`ta`lni)gula`l
promenoséta(se`ta)progulkapronomonévmás(ne`vma`s)mestoimeniepronoun
propeleropropellerpropellerproprietorovendéglátó(vende`gla`to`)xoza`in
prunteprenikölczönözni(ko~lczo~no~zni)vza`l vzajmypudingogombpuding
pulmostüdő(tu~do^)lo`gkiepuloveropulóver(pulo`ver)pulover
pultrobaromfidomas`na`a` pticapupilatanulóleány(tanulo`lea`ny)uc`enica
purgativohashajtó(hashajto`)slabitelq`noeputeokút(ku`t)kolodec

R

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
rabbestoragadozó(ragadozo`)xis~nik(zverq`)radiorádió(ra`dio`)radio
ranobéka(be`ka)la`gus`karapidegyorsbystryj
rapide treynogyorsvonatskoryj poezdrapidosebesség(sebesse`g)skorostq`
ratushovárosháza(va`rosha`za)ratus`araze kremajoborotvakrém(borotvakre`m)krem dla` britq`a`
raziborotválni(borotva`lni)brilrazisiborotválkozni(borotva`lkozni)brilsa`
razoroborotvabritvareakcie avionolökhajtásos(lo~khajta`sos)reaktivnyj samolo`t
receptoreceptreceptrecevropipatrubka
redepiroskrasnyjrede pipropaprikakrasnyj perec
rede vinovörös(vo~ro~s)krasnoe vinoregistrecobejelentő(bejelento^)propiska
rektenegyenesenpra`morekuerdorekordrekord
rememoroemlékezés(emle`keze`s)vospominanieremoevezés(eveze`s)grebla`
renovesepoc`ka(anat.)reparijavítani(javi`tani)poc`inil
repozimegpihenniotdoxnulrepozopihenés(pihene`s)otdyx
restoranovendéglő(vende`glo^)restoranretoegyszerraz
returnefordított(fordi`tott)obratnyjreturnenvisszaobratno
returnovisszatérés(visszate`re`s)vozvras~enierevelielőhivni(elo^hivni)proa`vil
revenivisszatérni(visszate`rni)vernulsa`revuofolyóirat(folyo`irat)z`urnal
richegazdakbogatyjringogyűrű(gyu^ru^)kolq`co
riveretopatakruc`ejriverofolyó(folyo`)rekariver
rizorizsrisrobopongyolaxalat
rondekerekkruglyjroosorra`d
roporuhaodez`darozeverózsaszin(ro`zsaszin)rozovyj
rumeristaszobaleány(szobalea`ny)gornic`naa`rumoszobakomnata
ruonyugalompokojrusseoroszrusskij
russooroszrusskijrussooroczrusskijRussian

S

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
sabatoszombatsubbota(Saturdej,s`abat)sakozsák(zsa`k)mes`ok
saladosaláta(sala`ta)salatsalmonolazaclososq`
salozsír(zsi`r)salosaltosó(so`)solq`
sandaloszandál(szanda`l)sandalia`sandohomokpesok
sandrosüllő(su~llo^)sudaksaneegészséges(ege`szse`ges)zdorovyj
sangadovérzés(ve`rze`s)krovotec`eniesangovér(ve`r)krovq`
sangopremovérnyomás(ve`rnyoma`s)krova`noe davleniesaposzappanmylo
sardinoszardinía(szardini`a)sardinasaucomártas(ma`rtas)sous
searikeresniiskalseglovitorlaparus
sekeszáraz(sza`raz)suxojsekundomásodperc(ma`sodperc)sekunda
sekvikövetni(ko~vetni)sledovalsemanohét(he`t)nedela`
semprenmindigvsegdasendiküldeni(ku~ldeni)poslal
senditokövet(ko~vet)poslanniksenioraasszonygospoz`a
senioroúr(u`r)gospodinsentiérezni(e`rezni)c`uvstvoval
senvestijilevetkőzni(levetko^zni)razdelsa`sephém(he`m)semq`
sepdekhetvensemq`desa`tsepehetediksedq`moj
septembroszeptembersenta`brq`sermanjovacsorauz`in
seroestevec`erserposarló(sarlo`)serp
servetoszalvéta(szalve`ta)salfetkaservoszolgálat(szolga`lat)sluz`ba
seshats`estq`(six)sesdekhatvans`estq`desa`t
sesehatodiks`estojsevivarrnis`il
shakosakks`axmatyshampanopezsgő bor(pezsgo^ bor)s`ampanskoe
shashlikosasliks`as`lykshatoárnyék(a`rnye`k)tenq`
shinkosonkavetc`inashipanotengerész(tengere`sz)matros
shniceloszelets`nicelq`shubobundas`uba
shultrováll(va`ll)plec`osidiülni(u~lni)sidel
sigaretocigarettasigaretasigaroszivarsigara
silke strumposelyemharisnyas`o`lkovyj c`uloksilkoselyems`o`lk
silveroezüst(ezu~st)serebrosistanővér(no^ve`r)sestra
skartoalju`bkaskinobőr(bo^r)koz`a
skiosí(si`)lyz`askoloiskolas`kola
skribiírni(i`rni)pisalskulpturoszobrászat(szobra`szat)skulq`ptura
slipofürdőruha(fu~rdo^ruha)plavkismalekicsimalenq`kijsmall
smalmoneoaprópenz(apro`penz)meloc`q`socisovirslisosiska
sodakvoszódaviz(szo`daviz)gazirovannaa` vodasoftepuhama`gkij
softe ovolágytojás(la`gytoja`s)a`jco vsma`tkusokozokninosok
someronyár(nya`r)letosonorigicsengetnizvonil
sovajevaddikijsoveteszovjetsovetskij
spegulotükör(tu~ko~r)zerkalospektakloelőadás(elo^ada`s)spektaklq`
spicifüszerezni(fu~szerezni)pripravilspinacoparajs`pinat
spirtoszeszspirtspitonyárs(nya`rs)vertel(prut dla` z`ar.)
spongoszivacsgubkasportosportsport
spotofoltpa`tnospredilo por razoborotvaecsetpomazok dla` britq`a`
spunokanál(kana`l)loz`kastaloacél(ace`l)stalq`
stampolevélbélyeg(leve`lbe`lyeg)poc`tovaa` markastandiállni(a`llni)stoa`l
standiállni(a`llni)stoa`lstatoállam(a`llam)gosudarstvo
statusoállapot(a`llapot)sostoa`niesteaztothat
steagozászló(za`szlo`)znama`stenotttamthere
stenografistagépirónő(ge`piro`no^)stenografistkasterdeytegnapvc`era
stikobotpalkastingieloltanipogasil
stomakogyomorz`eludokstonokő(ko^)kamenq`
stopajomegálló(mega`llo`)ostanovkastormoviharbura`
stradoutcaulicastreetstratkrucokerezztút(kerezztu`t)perekro`stok
strumpoharisnyac`ulok(777-ge)studentadiák(dia`k)studentka
studentoegyetemistastudentstudentstudentoegyetemi hallgató(egyetemi hallgato`)studentstudent
studentodiák(dia`k)studentstudentstudentodiák(dia`k)student
studisitanulniuc`ilsa`stufoanyagmateria`(tkanq`)
stuloszék(sze`k)stulchairsturgotokoso`tr
subalattpodsubenlentvnizu
sudistobíró(bi`ro`)sudq`a`sudodél(de`l)u`g
sukrocukorsaxarsunbruninapoznizagoral
sundiovasárnap(vasa`rnap)voskresenq`esunglasosnapszemüveg(napszemu~veg)solnec`nye oc`ki
sunonapsolncesuperfennnad
superfölött(fo~lo~tt)nadsupolevessup
suprenfentnaverxususpendiloharisnyatartó(harisnyatarto`)podva`zka
svamodatudasvistilosíp(si`p)svistok
sviterokardigán(kardiga`n)sviter

T

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
tabakodohány(doha`ny)tabaktabloasztalstoltable
tagmanjoebéd(ebe`d)obedtagnoktoegy 24 óra(egy 24 o`ra)sutki
tagonapdenq`tagonapdenq`
taksie haltejotaxiállomás(taxia`lloma`s)stoa`nka taksitaksie haltejotaxiállomas(taxia`llomas)stoa`nka taksi
talioroszabó(szabo`)portnojtantanagynéni(nagyne`ni)to`ta`
taolábujj(la`bujj)palec nogitapetoszőnyeg(szo^nyeg)kovo`r
tardenkéső(ke`so^)pozdnotardijokésés(ke`se`s)opozdanie
tasoczésze(cze`sze)c`as`ka(cup)tayloravarrónő(varro`no^)portnixa
tayperoirógép(iro`ge`p)pis`us~aa` mas`inkatazonotál(ta`l)miska
teatroszínház(szi`nha`z)teatrteksajoszővet(szo^vet)tkanq`(teksti)
telefonotelefontelefontelegramotávirat(ta`virat)telegramma
tempoidő(ido^)vrema`tenisotenisztennis
teoteac`ajterenovidék(vide`k)mestnostq`
teroföld(fo~ld)zemla`(planeta)earthtetotető(teto^)krys`a
tigefáradt(fa`radt)ustalyjtimegofételem(fe`telem)strax
tinevékony(ve`kony)tonkijtoalotörülköző(to~ru~lko~zo^)polotence
tomatoparadicsompomidortondiloolló(ollo`)noz`nicy(288-es)
tondo de haroshajvágás(hajva`ga`s)striz`ka volostoreatehén(tehe`n)korova
tortotortatorttradukistotolmácz(tolma`cz)perevodc`ik
tramovillamostramvajtramtranskersztül(kersztu~l)c`erez
transportadokompperevoztrapase biletomenetegyproezdnoj bilet
traveliutazniputes`estvovaltraveloutazás(utaza`s)putes`estvie
trenagyonoc`enq`verytreynovonatpoezd
trezorokincssokrovis~etrihárom(ha`rom)tri
tricenháromszáz(ha`romsza`z)tristatridekharminctridcatq`
tridekeharmincadiktridcatyjtrieharmadiktretij
trikotrikó(triko`)trikotrinkiinnipil
trotúl(tu`l)slis`komtroleybusotrolibusztrollejbus
trotuarojárda(ja`rda)trotuartrutopisztráng(pisztra`ng)forelq`
tualetoklozetttualettudeymasegodna`
tuetiedtvojtukokendő(kendo^)platok
tuneloalagút(alagu`t)tonnelq`turismotermészetjárás(terme`szetja`ra`s)turizm
turkotörök(to~ro~k)turokTurkturnokanyarpovorot
turotoronybas`na`tutenegészen(ege`szen)sovsem
tutesmindnyájan(mindnya`jan)vsetutomindenvso`

U

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
unegyodinuneelső(elso^)pervyj
ungbrashokörömkefe(ko~ro~mkefe)s~o`tka dla` nogtejunglakokörömlakk(ko~ro~mlakk)lak dla` nogtej
ungoköröm(ko~ro~m)nogotq`univermagoáruház(a`ruha`z)univermag
universitetoegyetemuniversitetuniversitetoegyetemuniversitetunivercity
urbováros(va`ros)gorodtownutilehasznospoleznyj
utilohaszonpolq`za

V

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
vadovadhús(vadhu`s)dic`q`vagonokocsivagon
vagonrestoranoétkezőkocsi(e`tkezo^kocsi)vagon-restoranvakancioszunidő(szunido^)kanikuly
vakeüres(u~res)pustojvaleovölgy(vo~lgy)dolina
valizobőrönd(bo^ro~nd)c`emodanvanefölösleges(fo~lo~sleges)naprasnyj
vangoorcas~ekavaporshipogőzhajó(go^zhajo`)paroxod
varmemelegto`plyjvarmegeforró(forro`)gora`c`ij
varmomelegteplovartivárni(va`rni)z`dal
vasea tietekvas`vatovattavata
vazovazavazaveés(e`s)iand
veapite kremotejszínhab(tejszi`nhab)sbitye slivkivekiébreszteni(e`breszteni)budil
vekijifelébredni(fele`bredni)prosnulsa`vendieladniprodal
venenoméreg(me`reg)a`dvenerdiopéntek(pe`ntek)pa`tnica
venijönni(jo~nni)pris`o`lventoszél(sze`l)veter
vereigazpravdivyjvesperouzsonnapoldnik
vesteyoruhatár(ruhata`r)garderob(odez`da)vestonyugatzapad
vetevizesmokryjvide postkardoképeslap(ke`peslap)vidovaa` otkrytka
videotelevizió(televizio`)televidenievidilátni(la`tni)videlsee
vidilátni(la`tni)videlviktorogyőző(gyo^zo^)pobeditelq`
vilajofaluderevna`vilaovillavilla
vinagroecetuksusvinoborvino
vintrotél(te`l)zimavioletelilafioletovyj
vitrinokirakatvitrinavitroüveg(u~veg)steklo
vivoélet(e`let)z`iznq`vodkopálinka(pa`linka)vodka
vokohanggolosvordoni a bagajofeladni a poggyászt(feladni a poggya`szt)sdal v bagaz`
vortaroszótár(szo`ta`r)slovarq`vortoszó(szo`)slovo
vortoszó(szo`)slovowordvoyoút(u`t)doroga
voysignoközlekedeszi jelzés(ko~zlekedeszi jelze`s)doroz`nyj znakvoysignoközlekededési(ko~zlekedede`si)doroz`nyj znak
vutivyyouvundadosebesüles(sebesu~les)ranenie
vundosebrana

X

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
xristalokristály(krista`ly)xrustalq`

Y

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
yammár(ma`r)uz`eyanuarojanuár(janua`r)a`nvarq`
yaroév(e`v)godyelovesárga(sa`rga)z`o`ltyj
yesigendayesyoén(e`n)a`I
yuőn(o^n)Vyyuatety
yueaz öné(az o~ne`)Vas`yuliojúlius(ju`lius)iu`lq`
yunefiatalmolodojyoungyuniojúnius(ju`nius)iu`nq`
yuvelistoékszerész(e`kszere`sz)u`velir

Z

FarlingoHungarianRussianEnglishFarlingoHungarianRussianEnglish
zareidegenc`uz`ojzbanokorsó(korso`)kuvs`in
zeronullanolq`zerozérus(ze`rus)nolq`
zoeze`tozoezeke`to
zooparkoállatkert(a`llatkert)zoopark

This dictionary contains 1286 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Tuesday, March 29 21:1:18, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz