Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Polish - Farlingo Dictionary

A

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
aptekaaptekoaptekaastronomiaastronomioastronomia`
atlasmaparoatlasatłas(atl`as)atlasoatlas(material)
atramentinkoc`ernilaaudytoriumauditorioauditoria`(629-ru)
autobusbusoavtobus

B

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
babavirababa(o z`enq`ine)badać(badac`)trastudiizuc`il
bezsinbezbiadać(biadac`)grefigoreval
biały(bial`y)blankebelyjbibliotekabibliotekobiblioteka
biletbiletobilet(v transporte) 548-spbiurkodeskopisq`mennyj stol
biuroburoobu`robluzabluzobluza
boiskosportplacosportivnaa` plos~adkabratbratobrat
budowabildadostrojkaburzastormobura`
burzatormentogrozabyć(byc`)esibyl

C

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
celtargocelq`cenaprezocena
chlebbredoxlebchłopiec(chl`opiec)chikomalq`c`ik
chłop(chl`op)kampesinokrestq`a`ninchorykrankebolq`noj(453-ge)
ciociatantato`ta`cokvoc`to
córka(co`rka)filadoc`q`cyfracifrocifra
cyrkcirkocirkczłonek(czl`onek)membroc`len

D

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
dalfarodalq`dalekofarendaleko
dawnyanteneprez`nijdekretdekretodekret
demondemonodemondlapordla`
dobrybonexoros`ijdobrzebienxoros`o
domdomodomdrugiduevtoroj
duźo(duz`o)multenmnogodwadudva
dzeń(dzen`)tagodenq`dziewczynkachikadevoc`ka

E

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
echoexoe`xoegzaminekzamenoe`kzamen
epokaepoxoe`poxaeraeroe`ra

F

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
fachofakospecialq`nostq`fachprofesioprofessia`
filologiafilologiofilologia`futromexomex

G

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
gazetagazetogazetagazgazogaz
gmachedificiozdanie

I

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
ichloseix(s`elaxem)ideaideoidea`
iveiim?e(imi`e)namoima`(name)
imię(imie~)namoima`(name)importimportoimport
Indusindusoindusiskrasparkoiskra

J

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
jayoa`jakkomkak
jakikvelekakojjamakavoa`ma
jasnylaytesvetlyjjegolueego(prit. muz`. rod)
jejlaeeo`(prit. z`en.)jeść(jes`c`)manjiel
język(je~zyk)lingoa`zyk(rec`q`)jutromordeyzavtra
juź(juz`)yamuz`e

K

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
kanapasofodivankanalkanalokanal
kanał(kanal`)kanalokanalkawakafokofe
kawiarniakafeyokafekaźdy(kaz`dy)kadekaz`dyj
kiedykvenkogdakilkakelkeneskolq`ko
kilkasprotokilq`kakinokinokino
kolegakolegokollegakoleźanka(kolez`anka)kolegakollega(z`en.)
komisjacomiseokomissia`kopiakopiokopia`
kopialanceokopq`o`kółka(ko`l`ka)cirkolokruz`ok
krajlandostranaksięga(ksie~ga)librokniga
ktokviktokulkaboletos`arik
kupić(kupic`)komprikupilkwestiakvestiovopros(101)

L

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
laskabastonotrostq`lekarstwomedikamentolekarstvo
lekarzmedikovrac`lekcjalekciolekcia`
lekcjalecionourok(lesson)leźeć(lez`ec`)legilez`al
listleteropisq`molosdestinosudq`ba
lotflugopolo`tludpopolonarod
lukablankoprobel(ropusk)lustrospegulozerkalo

Ł

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
łaska(l`aska)favoromilostq`łuk(l`uk)arkeoluk

M

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
majormayoromajormały(mal`y)pokemalyj
mały(mal`y)smalemalenq`kijmamamamamama
masło(masl`o)buteromaslo(butter\xem-korovq`e)matkamatramatq`(ima)
mechmosomoxmeduzameduzomeduza
metrometroometromiastourbogorod
mieć(miec`)aviimelmiechbelozokuznec`nyj mex
minutaminutominutamisjamisiomissia`
morelaabrikotoabrikos(397-en)mój(mo`j)muemoj
mówić(mo`wic`)paroligovorilmuchamuskomuxa
muzeummuzeomuzejmynumy

N

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
namanosnamnasurna
nasznosenas`(our\s`elanu)nauczycielkainstruistauc`itelq`nica
nauczycielinstruistouc`itelq`naukasenconauka
naukalernadouc`enienaukowysentikenauc`nyj
nazwiskosurnamofamilia`nocnoktonoc`q`
nogafutonoga(stupn??a)nosnazonos
nowynovenovyjnoź(noz`)nayfonoz`

O

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
objazdrondvoyajoobq~ezdocenapoentoocenka(e`kzam.)
oknooknooknookookuloglaz
ołówek(ol`o`wek)pensilokarandas`onoolono
onelononaelaona

P

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
panyuVypanseniorogospodin
papierpaperobumaga(419-en)pasekcenturopoa`s
piaseksandopesokpiastrpiastropiastr
piecfornopec`q`piesdogosobaka
piosenkakantopesna`pióro(pio`ro)plumeoruc`ka
pisać(pisac`)skribipisalpismorevuoz`urnal
placykplacetoplos~adkapo polskupolonenpo-polq`ski
po rosyjskurussenpo-russkipoczta lotniczaaerpostoaviapoc`ta
pogodaveteropogodapokazać(pokazac`)montripokazal
pokój(poko`j)rumokomnatapokój(poko`j)paksomir(peace\s`alom)
polamarginopola`polefeldopole
Polkapolonapolq`kapolskipolonepolq`skij
poła(pol`a)flapopolapomagać(pomagac`)helpipomog
pracatrabajotrudprocować(procowac`)laborirabotal
profesorprofesoroprofessorprzyjacielamigodrug
przyjaciółka(przyjacio`l`ka)amigapodruga

R

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
racjakauzopric`inaradakonsilosovet(nastavlenie)
radioradioradiorebusrebusorebus
rekordrekuerdorekordrewiamontropokaz
robić(robic`)faridelalrobotalabororabota
rosyjskirusserusskijrozmawiać(rozmawiac`)konversirazgovarival
rozumieć(rozumiec`)kompreniponimalrzekariveroreka

S

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
salazalozalsamochód(samocho`d)karoavtomobilq`
sekretsekretosekretsendormoson
słuchać(sl`uchac`)ekutislus`alsmutekgrefogore
stacjastaciostancia`stać(stac`)standistoa`l
staryoldestaryjstolicametropolostolica
stół(sto`l`)tablostolstryjonkloda`da`
studentkastudentastudentkastudentstudentostudent
swój(swo`j)suesvojsynfilosyn
szkoła(szkol`a)skolos`kola

Ś

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
śpiewaczka(s`piewaczka)kantantapevicaśpiewak(s`piewak)kantantopevec

T

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
tablicatabuloklassnaa` doskatablicatabelotablica
tacapletopodnostakyesda
taketualetakojtalerzpladotarelka
tamstentamtenzee`tot
telefontelefonotelefontelegraftelegrafotelegraf
teź(tez`)ankentoz`etomvelumotom
towarzyszkamaradotovaris~(*3)towarzyszkakamaradatovaris~(k z`en.)
trudnydifikaltetrudnyjtustuentut
twój(two`j)tuetvojtytuty(fam.)

U

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
uczennicapupilauc`enicauczeń(uczen`)lernantouc`enik
ulicastradoulicaumieć(umiec`)kuniumel

W

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
wagapezoveswagapezilovesy
wagonvagonovagonwamavosvam
wiadrodlovedrowiarakredovera
wielkigrotevelikijwindaliftolift
wiosnaprimaverovesnawiór(wio`r)hublostruz`ka
witać(witac`)salutiprivetstvovalwjazdenkorovq~ezd
wór(wo`r)sakomes`okwujonkloda`da`
wenv(in\b)wyvuvy
wydział(wydzial`)fakultetofakulq`tetwykładowca(wykl`adowca)instruandoprepodavatelq`

Z

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
zdrowiesanozdorovq`ezdrowysanezdorovyj
zebrazebrozebrazeszytkadernotetradq`
zjazdkongresokongressznać(znac`)kueniznal
zfromiz

Ź

PolishFarlingoRussianEnglishPolishFarlingoRussianEnglish
źona(z`ona)feminaz`enaźyrandol(z`yrandol)lustrolu`stra

This dictionary contains 268 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Saturday, April 2 10:48:50, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz